Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn Bản Trung Ương (58)
Trích yếu: Tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
26/12/2016
Ngày có hiệu lực:
26/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của chính phủ
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày có hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực