Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT

Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ 12 tháng trở lên

Thông báo về việc đăng ký KCB ban đầu năm 2019 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT

Thông báo về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở KCB đối với đối tượng tham gia BHYT do BHXH tỉnh Vĩnh Phúc phát hành thẻ năm 2019

Tổ giải đáp những vấn đề vướng mắc liên quan đến cấp, quản lý thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Thông báo về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở KCB đối với đối tượng tham gia BHYT do BHXH tỉnh Vĩnh Phúc phát hành thẻ năm 2018

Thông báo về việc đăng ký KCB ban đầu năm 2018 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT

Danh sách đơn vị BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN kéo dài trên 6 tháng và nợ khó thu