Thông báo về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở KCB đối với đối tượng tham gia BHYT do BHXH tỉnh Vĩnh Phúc phát hành thẻ năm 2019

19/12/2018 03:50 PM
 

BBT