• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
12/12/2011
Lĩnh vực:
Bảo hiểm thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Trách nhiệm của Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
12/12/2011
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì trách nhiệm của Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:
   1. Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
   2. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.
   3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.
   4. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định.