• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
12/12/2011
Lĩnh vực:
Bảo hiểm thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm trong việc tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
12/12/2011
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 18 của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm trong việc tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được quy định như sau:
   1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định.
   2. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.
   3. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.
   4. Lưu trữ hồ sơ của người lao động theo quy định. Mỗi người lao động có một túi hồ sơ hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bao gồm: Đăng ký thất nghiệp; Thông tin đăng ký thất nghiệp; Đề nghị hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng  trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật; Quyết định hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; Đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần; Quyết định hưởng trợ cấp một lần; Đè nghị học nghề; Quyết định hỗ trợ học nghề; Đề nghị chuyển hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; Giấy giới thiệu; Thông báo về việc tìm việc làm; Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và các giấy tờ có liên quan của người lao động.
   5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:
a) Trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về việc thực hiên chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn (tính từ ngày 20 tháng trước đến ngày 20 của tháng báo cáo).
b) Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 7, hàng năm trước ngày 15 tháng 01 báo cáo về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) tình hình thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn.

  • CÂU HỎI LIÊN QUAN