• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
12/12/2011
Lĩnh vực:
Bảo hiểm thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Trách nhiệm của người lao động về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
12/12/2011
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì trách nhiệm của người lao động về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được quy định như sau:
   1. Đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đủ và đúng.
   2. Thực hiện lập hồ sơ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.
   3. Bảo quản, sử dụng sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
   4. Đăng ký với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động–Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
   5. Hàng tháng thông báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhận việc làm hoặc tham gia khoá học nghề phù hợp khi được Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu.

  • CÂU HỎI LIÊN QUAN