• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
12/12/2011
Lĩnh vực:
Bảo hiểm thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
12/12/2011
File đính kèm:
Câu trả lời:

   1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.
   2. Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo mức quy định và trích tiền lương, tiền công của từng người lao động để đóng cùng một lúc  vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
   3. Hàng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần.

  • CÂU HỎI LIÊN QUAN