• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
13/12/2011
Lĩnh vực:
Chế độ ốm đau - dưỡng sức
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Công ty tôi có 1 nhân viên phải nghỉ làm 2 tháng không lương để dưỡng bệnh sau khi thực hiện ca phẩu thuật chân. Xin hỏi, BHXH sẽ thanh toán chế độ trợ cấp ốm đau cho nhân viên này như thế nào? Cách tính tiền trợ cấp thế nào? Hồ sơ cần những gì? Xin cảm ơn!

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
13/12/2011
File đính kèm:
Câu trả lời:

Thời gian nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau phụ thuộc vào thời gian đóng BHXH. Nếu đóng BHXH dưới 15 năm được nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau 30 ngày/năm; đóng BHXh từ 15 năm đến dưới 30 năm được nghỉ 40 ngày/năm; nếu đóng BHXH từ 30 năm trở lên thì được nghỉ 60 ngày/năm Mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ. Bạn nộp Giấy ra viện (nếu điều trị nội trú) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (nếu điều trị ngọai trú) cho công ty nơi bạn đang làm việc để được giải quyết trợ cấp theo quy định.