• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
07/09/2018
Lĩnh vực:
Chế độ ốm đau - dưỡng sức
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Cơ quan BHXH cho e hỏi: Em bị ốm phải nằm viện mất 5 ngày. Sau khi ra viện em có nộp Giấy ra viện cho phòng nhân sự của Công ty để làm chế độ ốm đau nhưng phòng nhân sự không nhận và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 em rằng thời gian em nghỉ ốm trùng với khoảng thời gian em xin nghỉ không lương nên không được giải quyết chế độ ốm đau. Cán bộ nhân sự trả lời như vậy có đúng không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
07/09/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:


Trả lời:
Theo quy định tạiKhoản 4 Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc “ Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian ốm đau, tai nạn trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau; thời gian nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định”.

Căn cứ vào quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn do bạn nghỉ ốm trùng với thời gian nghỉ không lương nên bạn không được tính hưởng chế độ ốm đau và cán bộ nhân sự của Công ty trả lời bạn như vậy là đúng quy định.