• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
29/01/2019
Lĩnh vực:
Chế độ thai sản
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Nhat LeAnh chị cho em hỏi: Em đang làm việc tại một Công ty nước ngoài trong KCN Khai Quang. Sau khi sinh em có thể nộp trực tiếp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản lên cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mà không thông qua Công ty có được không ạ?Em xin cảm ơn.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
29/01/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Khoản 2 Điều 19 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định người lao động phải có trách nhiệm thực hiện các quy định về việc lập hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Khoản 1 Điều 21 Luật BHXH quy định người sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đóng, hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Căn cứ điểm 2.1 khoản 2 Điều 11 Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì người lao động đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1; Điểm 2.1 và Tiết 2.2.3 Điểm 2.2 Khoản 2; các Khoản 3 và 4 Điều 9 cho người sử dụng lao động nơi đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Căn cứ các quy định trên và đối chiếu với trường hợp của bạn, do bạn đang làm việc tại doanh nghiệp có tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nên bạn phải hộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho đơn vị nơi mà bạn đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để được giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.