Hoạt động thông tin đối ngoại ngành BHXH: Nhiều chuyển biến tích cực

15/09/2017 10:49 AMPhó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, sau hơn 30 năm đổi mới, nước ta đã đạt nhiều thành tựu lớn trên mọi mặt. Hiện Việt Nam có quan hệ kinh tế với hơn 180 quốc gia, vùng lãnh thổ; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì cao, ổn định. Kết quả đó có sự đóng góp to lớn của hoạt động thông tin đối ngoại. Đặc biệt, giai đoạn 2013- 2017, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối lớn về công tác thông tin đối ngoại.

Báo cáo BHXH Việt Nam nêu rõ, trong giai đoạn 2013-2017, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) đã được quan tâm, chú trọng. BHXH Việt Nam đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản có liên quan về quản lý hoạt động TTĐN. Công tác TTĐN đã đạt được chuyển biến tích cực, bước đầu tiếp cận, triển khai đồng bộ, toàn diện nội dung hoạt động TTĐN và đa dạng hóa phương thức, phương tiện, tranh thủ tối đa lực lượng, công nghệ… qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh và vai trò của Ngành trong tiến trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức viên chức về vị trí, vai trò của công tác TTĐN cũng như trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động TTĐN.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, để triển khai công tác thông tin đối ngoại, BHXH Việt Nam đã xây dựng, ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013- 2020, góp phần nâng cao nhận thức, chú trọng tăng cường chất lượng và hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT cũng như về hoạt động của BHXH Việt Nam ra thế giới. Ngoài ra, các cán bộ BHXH Việt Nam có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn do Bộ Ngoại giao tổ chức về công tác đối ngoại, lễ tân, báo chí, biên, phiên dịch... Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã phối hợp với trường Đại học Waikato (New Zealand) tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh tại New Zealand dành cho cán bộ, viên chức của BHXH Việt Nam và cán bộ, viên chức BHXH các tỉnh nhằm phát triển và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ trong toàn hệ thống. Định kỳ hằng năm, xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại để triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, BHXH Việt Nam Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại hội nghị.

Hàng năm, BHXH Việt Nam đã tổ chức sản xuất phim ngắn giới thiệu quảng bá về Ngành BHXH với các đối tác quốc tế; các phóng sự truyền hình tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; định kỳ phát hành các ấn phẩm TTĐN: sách song ngữ Việt-Anh giới thiệu về BHXH Việt Nam, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về chính sách, chế độ BHXH, BHYT cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); thực hiện phụ trương TTĐN bằng tiếng Anh trên Báo BHXH cuối tháng nhằm tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của BHXH Việt Nam đến các đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; biên tập và phát hành Điểm tin an sinh xã hội hàng tháng; tổ chức Hội nghị đối thoại thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giữa BHXH Việt Nam và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa lãnh đạo BHXH Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp FDI để cung cấp thông tin và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Đặc biệt, trong tháng 8/2017, BHXH Việt Nam đã đưa vào vận hành thử nghiệm Cổng Thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh. Đây là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin và tương tác với 3 nhóm đối tượng là các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Việt của Ngành tiếp tục được phát triển, cập nhật thông tin về tình hình hoạt động, tình hình thực hiện công tác TTĐN đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTĐN của BHXH Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và của BHXH Việt Nam nói riêng cũng được quan tâm, chú trọng triển khai thông qua việc chủ động, tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả tại các Diễn đàn hợp tác đa phương khu vực và quốc tế như Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), Diễn đàn Đền bù cho người lao động Châu Á (AWCF), Viện Hưu trí Thái Bình Dương (PPI) đồng thời thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương với các đối tác quốc tế ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Đức, Nga, Ôtxtrâylia, Niu Di-lân, Mỹ, Lào... và các tổ chức quốc tế trong, ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội. BHXH Việt Nam đã triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014 – 2015 tại Kế hoạch số 2700/KH-BHXH ngày 24/7/2014 nhằm kịp thời truyền tải các thông tin về tình hình hợp tác của BHXH Việt Nam trong ASEAN trong lĩnh vực An sinh xã hội đến đông đảo người dân thông qua Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin điện tử của Ngành và các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng.

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Toàn tham gia thảo luận tại hội nghị

Theo Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh, công tác thông tin đối ngoại của ngành BHXH giai đoạn 2013-2017 đã được chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh và vai trò của ngành BHXH trong tiến trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời nâng cao nhận thức của CBCCVC cũng như trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng cho rằng, công tác thông tin đối ngoại của Ngành vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Thiếu cán bộ chuyên trách ở các tỉnh, thành phố; một số nội dung thông tin còn mỏng, đơn điệu; chưa phát huy hết vai trò của CNTT…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp, phương hướng về thông tin đối ngoại của Ngành thời gian tới. Đồng thời, thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại của Ngành; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh trong việc triển khai các hoạt động TTĐN theo kế hoạch được Tổng Giám đốc phê duyệt; đề cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện.

​Theo đó, mỗi cơ quan BHXH cấp tỉnh cần có một cán bộ đầu mối về thông tin đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi toàn Ngành. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thông tin đối ngoại, phổ biến, tuyên truyền những chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Hình thành mạng lưới cung cấp, chia sẻ thông tin trong và ngoài nước; tăng cường mối quan hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa lực lượng làm công tác đối ngoại. Tiếp tục củng cố, hiện đại hóa phương tiện thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTĐN, đồng thời tăng cường công tác an ninh thông tin, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin theo quy định của pháp luật./.

 

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn