BHXH tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển BHXH tự nguyện

17/09/2019 01:13 PMHai đơn vị tham gia hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng Đàm Lực Sĩ vui mừng chào đón Đoàn công tác của BHXH tỉnh Đồng Tháp và cho biết: tính đến hết tháng 8/2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 3.276 người, bằng 678,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huyện Mỹ Xuyên là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với 507 người tham gia, bằng 1.300% so với cùng kỳ năm trước (tháng 08/2018 Mỹ Xuyên chỉ có 39 người tham gia BHXH tự nguyện). Có được kết quả trên đó chính là nhờ sự ủng hộ, quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, UBND xã, phường, thị trấn cũng như công tác phối hợp triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành Bưu điện.

Ông Phạm Văn Oanh - Giám đốc BHXH huyện Mỹ Xuyên chia sẻ: Để triển khai chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện, ngay đầu năm BHXH huyện báo cáo về chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện với UBND huyện để có nhận thức chung cho các cấp, các ngành và địa phương, qua đó có sự chỉ đạo thống nhất giữa các ban, ngành đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nếu ở địa phương nào cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có sự đồng thuận, quan tâm chỉ đạo chặt chẽ thì sẽ đạt kết quả tốt. Thậm chí những cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, UBND cấp xã là những người ủng hộ, gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện cho người thân, gia đình trước từ đó mới vận động lan rộng ra trong người dân.

Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Khải cho biết: Lãnh đạo BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện cùng vào cuộc thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh tăng cường phối hợp tổ chức các hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đây là hình thức mang lại hiệu quả tích cực nhất. Tính đến hết tháng 8/2019, BHXH tỉnh Sóc Trăng và ngành Bưu điện đã tổ chức được 83 Hội nghị, mời 5.907 người dân đến tham dự, phát triển được 2.590 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngay tại Hội nghị.

Trong chương trình làm việc, hai đơn vị cũng đã cùng phối hợp tổ chức một hội nghị tuyên truyền chính BHXH tự nguyện tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng./.

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn