Đồng bộ các giải pháp hạn chế trốn đóng, chậm đóng BHXH

17/09/2019 01:38 PMTheo đó, cử tri Thanh Hóa kiến nghị:

“Đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về quản lý, xử lý nợ BHXH; trong đó có quy định cụ thể xử lý tiền nợ BHXH tồn đọng kéo dài (không còn khả năng trả nợ) của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn, làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động; đồng thời, chỉ đạo Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để các ngành, địa phương triển khai thực hiện”.

Trước kiến nghị trên, Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các phương án báo cáo Chính phủ (Báo cáo số 32/BC-LĐTBXH ngày 29/3/2017), xây dựng văn bản quy định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người lao động (Tờ trình số 50/TTr-BLĐTBXH ngày 3/8/3018 về đề nghị xây dựng Nghị định quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người lao động). Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, chủ là người nước ngoài bỏ trốn còn nợ tiền BHXH, BH thất nghiệp gặp vướng mắc Luật BHXH, Luật Việc làm và Luật Ngân sách Nhà nước đều không quy định nguồn kinh phí cho trường hợp này. Mặt khác, thông lệ quốc tế cũng không quy định đối với các trường hợp này.

Vì vậy, ngày 13/5/2019, Chính phủ đã có Báo cáo số 193/BC-CP báo cáo Quốc hội về việc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người lao động theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Luật BHXH. Theo đó, để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người lao động, trong thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường tính tuân thủ về pháp luật về BHXH, hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp; đồng thời tiến hành rà soát, thống kê cụ thể số người lao động bị ảnh hưởng, đánh giá tác động toàn diện để đề xuất phương án phù hợp trong quá trình sửa đổi Luật BHXH và các Luật có liên quan, đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Về nội dung liên quan đến việc ban hành văn bản Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015: Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự./.

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn