Hoạt động trưng bày ảnh tại Hội nghị ASSA 35

17/09/2018 09:09 AMĐại diện các tổ chức an sinh xã hội tham dự tại Hội nghị ASSA lần thứ 31 tại Malaysia

Thông qua 27 tác phẩm ảnh, sẽ phản ánh quá trình gần 20 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA); từ 05 tổ chức thành viên sáng lập ban đầu đến nay ASSA đã kết nạp thêm nhiều thành viên mới và không ngừng lớn mạnh về quy mô với 20 tổ chức thành viên thuộc 10 quốc gia ASEAN (bao gồm Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippin, Singapore, Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam) với vai trò, vị trí ngày càng được khẳng định trong hệ thống an sinh xã hội thế giới.

Mục tiêu hoạt động của ASSA là thúc đẩy hợp tác, phát triển an sinh xã hội trong khu vực ASEAN phù hợp với nguyện vọng, luật pháp của các nước thành viên. ASSA là diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách an sinh xã hội giữa các quốc gia, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng văn hóa–xã hội ASEAN theo Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2025.

Trải qua 34 kỳ Hội nghị BCH, ASSA đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra. Với sự chủ động tích cực, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ba lần giữ chức Chủ tịch Hiệp hội và chủ trì tổ chức thành công 04 Hội nghị Ban Chấp hành ASSA vào các năm 1999, 2002, 2005 và 2010. Các Hội nghị đều được tổ chức hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp với với các tổ chức thành viên ASSA và quốc tế, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như quốc tế.

Một số hình ảnh sẽ được trưng bày tại triển lãm:

Giáo sư Tiến sĩ Awaloedin Djamin - Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội ASSA ký Biên bản ghi nhớ thỏa thuận ASSA ngày 13/02/1998 tại Thái Lan

Đại diện các tổ chức an sinh xã hội tham dự Hội nghị ASSA lần thứ 3 tại TP.Hà Nội, Việt Nam năm 1999

Nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Huy Ban Tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA lần thứ 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002

Đại diện các tổ chức an sinh xã hội tham dự Hội nghị ASSA lần thứ 26 tại Hà Nội năm 2010

Đại diện các tổ chức an sinh xã hội tham dự Hội nghị ASSA lần thứ 32 tại Singapore năm 2015

Đại diện các tổ chức an sinh xã hội tham dự tại Hội nghị ASSA lần thứ 34 tại Thái Lan năm 2017

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn