Lịch phát sóng chương trình Toạ đàm “Cách mạng công nghiệp 4.0 và An sinh xã hội ASEAN - Góc nhìn từ Việt Nam”

Hội nghị ASSA 35: Dấu ấn quan trọng

Kiểm soát chi phí KCB BHYT: Kinh nghiệm từ một số nước khu vực Đông Nam Á

Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về kết quả Hội nghị ASSA35

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019

Tuyên bố chung Hội nghị Ban chấp hành ASSA 35

BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng của ASSA về CNTT

"Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN: Tuổi 20 tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết"

Cơ hội và thách thức của hệ thống ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao động

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Gặp mặt đại diện các tổ chức ISSA, WB, Đại học Wakaito