Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 cùng một kỳ chi trả tại nhà của người hưởng

07/04/2020 02:06 PM


Ngày 6 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2408/UBND-VX1 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 nhằm kịp thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang thực hiện quản lý hơn 42.600 người hưởng các chế độ BHXH như lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, thực hiện chi trả bằng tiền mặt qua Bưu điện  tỉnh cho 40.393 người với số tiền chi trả hàng tháng là 165,2 tỷ đồng, qua tài khoản thẻ ATM là 2.075 người với số tiền chi trả hàng tháng là 24,2 tỷ đồng. Trong thời gian dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện chi trả chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt cho người hưởng theo phương thức tập trung nhận tiền tại các bưu cục không thể thực hiện hiện được. Do vậy, nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ, kịp thời quyền lợi người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong thời gian dịch Covid -19, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu tháng 4/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 trên quan điểm tránh tập trung đông người, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và BHXH Việt Nam.

Trên cơ sở phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 kèm theo Tờ trình số 333/BHXH-KHTC ngày 01/4/2020 của BHXH tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2408/UBND-VX1 ngày 06/4/2020, đồng ý để BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả tháng 4 năm 2020 ngay sau hết thời hạn khi hết thời hạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ (sau ngày 15/4/2020) và yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện chi trả đúng chính sách, chế độ BHXH đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19.

 Cụ thể, đối với những người hưởng theo phương thức nhận tiền mặt, Bưu điện sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả tháng 4 năm 2020 tại nhà của người hưởng (theo địa chỉ của người hưởng) trong thời gian từ 16/4/2020 đến 30/4/2020. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM sẽ được chuyển đầy đủ lương, trợ cấp BHXH của cả 2 tháng 4 và tháng 5/2020 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân theo đúng quy định hiện hành. Đối với người hưởng phải cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sẽ được Bưu điện chi trả kịp thời, an toàn tại bưu cục sau khi hết thời hạn cách ly.

Cán bộ, viên chức Phòng Chế độ BHXH tỉnh Vĩnh Phúc duyệt hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020

Ngoài ra, những trường hợp có nhu cầu nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tại các bưu cục, Bưu điện chịu trách nhiệm bố trí thời gian cho người hưởng nhận tiền hợp lý, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn phòng dịch, tránh tập trung đông người theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ. Trong trường hợp người hưởng nhận tiền tại bưu cục, Bưu điện phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm chi trả: đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 khoảng cách tối thiểu 2m trong giao tiếp; tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả; thực hiện đeo khẩu trang trong quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các bưu cục.

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020, UBND tỉnh giao Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh tuyên truyền, truyền thông tới người dân về phương thức  tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch để người dân nắm bắt thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch. Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cơ quan Bưu điện trong công tác chi trả và thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở về những thay đổi trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch; hỗ trợ trong việc cung cấp danh sách các gia đình thuộc diện cách ly và xác minh địa chỉ người hưởng trên địa bàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Bằng việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng nỗ lực, tích cực triển khai các biện pháp cấp bách, quyết tâm hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa chung tay phòng, chống dịch Covid-19./.

Hương Lan – Trưởng phòng TT và PTĐT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN