BHXH huyện Tam Dương hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

29/10/2019 03:21 PM


Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 934/HDLN-SGDDT-BHXH ngày 12/9/2019 giữa Sở Giáo dục và đào tạo và BHXH tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020, theo đó BHXH huyện Tam Dương hướng dẫn thu BHYT học sinh năm học 2019 – 2020 như sau:

I.  ĐỐI TƯỢNG
Học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học tại các cơ sở giáo dục, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác.
Học sinh trường Tiểu học Hợp Hòa B – huyện Tam Dương
 
II. MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG, THỦ TỤC THAM GIA

1. Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên:
4,5%  x 1.490.000 đồng x số tháng tham gia BHYT
1.1. Đối với HSSV CÓ hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc (HSSV đóng 50%; NSNN hỗ trợ 30%; NS địa phương hỗ trợ 20%)
Ví dụ 1: Em Nguyễn Văn A tham gia BHYT HSSV 12 tháng, cách tính như sau:
4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng, trong đó:
  • HSSV đóng 50% = 402.300 đồng;
  • NSNN hỗ trợ 30% = 241.380 đồng;
  • NS tỉnh hỗ trợ 20% = 160.920 đồng.
1.2. Đối với HSSV KHÔNG CÓ hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc (HSSV đóng 70%; NSNN hỗ trợ 30%)
Ví dụ 2: Em Nguyễn Thị B tham gia BHYT HSSV 12 tháng, cách tính như sau:
4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng, trong đó:
  • HSSV đóng 70% = 563.220 đồng;
  • NSNN hỗ trợ 30% = 241.380 đồng.
2. Phương thức đóng: Tổ chức thu 1 lần tiền đóng BHYT tương ứng với số tháng tham gia BHYT.

3. Địa điểm đóng: Tại các cơ sở giáo dục HSSV đang theo học.

4. Thủ tục tham gia: HSSV chưa có mã số BHXH lập Tờ khai tham gia BHYT theo mẫu để được cấp mã số; trường hợp đã có mã số BHXH chỉ cần cung cấp mã số BHXH cho nhà trường.
* Một số lưu ý:
- Học sinh đủ 06 tuổi và có ngày sinh trước 30/9 của năm nhập học thì thu và cấp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/10 của năm đó; có ngày sinh sau 30/9 của năm nhập học thì thu và cấp thẻ BHYT có giá trị sau tháng sinh nhật.
- Đối với học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.
- Trường hợp tham gia lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên, thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng sau 30 ngày kể ngày nhà trường nộp tiền BHYT
- HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; thân nhân công an nhân dân, nghèo, cận nghèo,…) nếu hết giá trị sử dụng ghi trên thẻ và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tham gia BHYT theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo, đến hết thời hạn chung của nhà trường./.

Nguyễn Văn Hoàn – Phó GĐ BHXH huyện Tam Dương; Ảnh: Thu Hồng - BHXH huyện Tam Dương