Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 10 năm 2019

29/10/2019 03:31 PM


Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 10 năm 2019 tổ chức sáng 09/10/2019 tại Hà Nội với sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu.

Tại điểm cầu trực tuyến 63 BHXH tỉnh, thành phố gồm Đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh, đại diện Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; tại điểm cầu trực tuyến BHXH các huyện, thị xã, thành phố (đây là lần đầu tiên tổ chức hình thức Hội nghị trực tuyến đến BHXH cấp huyện) gồm đại diện Lãnh đạo BHXH cấp huyện, đại diện Lãnh đạo Bưu điện huyện và cán bộ làm công tác thu.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Tình hình thực hiện công tác thu; phát triển đối tượng; thanh tra, kiểm tra; in và chuyển phát mẫu C12-TS; tình hình cấp mã số BHXH và biến động dữ liệu hộ gia đình tháng 9/2019, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong các tháng tiếp theo.

Theo báo cáo của Ban Thu (BHXH Việt Nam), tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước tính đến 30/9/2019 là 260.462 tỷ đồng, đạt 72,4% kế hoạch giao.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,769 triệu người, đạt 96,5% kế hoạch giao. Con số này đã tăng 117.282 người so với tháng 8/2019; số còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 533,5 nghìn người. Trong đó, 5 tỉnh phát triển đối tượng tham gia nhiều nhất trong tháng 9/2019 là: Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Thái Bình.

Cả nước có 463.105 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 94,4% kế hoạch giao, tăng 26.017 người so với tháng 8/2019; số còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 27,6 nghìn người. 5 địa phương phát triển được số đối tượng tham gia nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Sơn La.

Trong các chỉ tiêu tính đến hết tháng 9/2019, chỉ tiêu số người tham gia BHYT đạt kết quả cao nhất với 99,99% kế hoạch giao. Cụ thể, số người tham gia BHYT là 85,158 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,9%, vượt 1,8% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg, tăng 260 nghìn người so với tháng 8/2019. Số người tham gia BHYT còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 1.800 người.
Để tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất theo Công văn số 341/BHXH-BT. Kết quả, từ ngày 01/9 đến 30/9/2019, tổng số đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 846 đơn vị.

Từ nay đến hết năm, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đủ số lao động và phải xử phạt vi phạm hành chính. Ngay trong tháng 10, Ban Thu sẽ tham mưu với BHXH Việt Nam ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với một số đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT lớn, kéo dài, đồng thời trực tiếp xuống thanh tra tại 10 tỉnh có số nợ lớn.

Ngoài ra, quyết liệt “ra quân” thực hiện nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Công văn 3045/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Ban Thu sẽ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố.
BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền vận động. Đặc biệt là phát triển BHXH tự nguyện đối với lao động mới nghỉ việc. Hằng tháng, báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương về tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn, kiến nghị và đề xuất các phương án xử lý. Rà soát việc thực hiện quy trình đôn đốc thu nợ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành kiến nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tại các điểm cầu, lãnh đạo BHXH một số tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Các tỉnh đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhận định, 3 tháng cuối năm 2019, khối lượng công việc toàn Ngành phải thực hiện còn rất lớn, do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu BHXH, BHYT năm 2019, ngay từ bây giờ, trong từng tháng, BHXH các tỉnh, thành phố phải đề ra mục tiêu cụ thể và quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu đặt ra. Trong đó, mỗi tháng phải rà soát, điều tra được ít nhất 20% số đơn vị trong dữ liệu Thuế cung cấp.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu biểu dương một số BHXH tỉnh, thành phố đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, trong đó đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện của lãnh đạo BHXH các tỉnh này và sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh với cơ quan bưu điện. Để khích lệ các kết quả đạt được, Ban Thu cùng Vụ Thi đua khen thưởng sẽ lựa chọn 10 đơn vị xuất sắc để trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng nghiêm túc nhắc nhở, yêu cầu BHXH các tỉnh thành phố chưa đạt kết quả tốt phải chủ động phối hợp với bưu điện, cơ quan thuế và hằng tháng báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo trong công tác thu, thu nợ và phát triển đối tượng.

Trung tâm CNTT phải đưa ra phương án xử lý đối với dữ liệu hộ gia đình trùng chứng minh thư nhân dân, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra thời hạn hoàn thành cho các địa phương trước ngày 15/10. Ngoài ra, quản lý chặt chẽ việc triển khai cấp mới mã số BHXH theo dữ liệu hộ gia đình. Đối với Ban Thu ngoài việc thường xuyên đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tiến độ thu, phát triển đối tượng cần chủ động theo dõi phần mềm thanh tra tự động. Địa phương nào không thực hiện thanh tra, BHXH Việt Nam sẽ phê bình, xử lý kịp thời. Vụ Tài chính - Kế toán có hướng dẫn chi để BHXH các tỉnh, thành phố có nguồn kinh phí thực hiện các công việc theo Công văn 3045/BHXH-BT và Công văn 3046/BHXH-BT.

Góp phần thực hiện thắng lợi công tác thu BHXH, BHYT, Phó Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo toàn Ngành đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác truyền thông. Trong đó, Trung tâm Truyền thông phối hợp với Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ sớm hoàn thiện tờ rơi tuyên truyền, tập trung phát triển đối tượng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.


Đồng chí Lê Đình Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị trực tuyến

 
Phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị trực tuyến, đồng chí Lê Đình Tuấn – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị hai ngành BHXH và Bưu điện thực hiện nghiêm túc các nội dung theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của BHXH Việt Nam; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Trong 2 tháng còn lại ngành BHXH và Bưu điện phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao./.
  

Thanh Hoa – Văn phòng