Đại hội điểm - Chi bộ phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2023

20/02/2020 09:04 AM


Được sự đồng ý của Đảng ủy BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, chiều ngày 17/02/2020 Chi bộ phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng tổ chức Đại hội điểm Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2023, đồng thời bầu Ban Chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh tới dự và chỉ đạo; Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Đình Tuấn, nguyễn Duy Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Hương Lan thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ

Báo cáo chính trị của Chi bộ đã khẳng định, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy BHXH tỉnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Ban Chi ủy, tổ chức thực hiện có hiệu quả, có chiều sâu, xuyên suốt mọi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đều được triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Công tác giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Nội bộ Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất; cán bộ đảng viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc quy định về dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia và quản lý, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó tỷ lệ nợ đọng hàng năm luôn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ BHXH Việt Nam giao và thấp hơn tỷ lệ chung toàn quốc. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh hàng năm, cụ thể từ 2.740 người năm 2018 lên 6.299 người trong năm 2019, tạo tiền đề tích cực cho nhiệm kỳ mới 2020-2023.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi về những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ và đã đề ra rất nhiều giải pháp nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thống nhất biểu quyết nhất trí cao với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cụ thể, như: Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm; 100% đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Xây dựng Tổ công đoàn và các tổ chức quần chúng trong phòng hàng năm đạt vững mạnh; Xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong Chi bộ; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XI, XII trong tình hình mới; Xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong Chi bộ, trong phòng; Phấn đấu đến năm 2023 đạt tỷ lệ bao phủ BHXH là 40% lực lượng lao động; BHTN là 35% lực lượng lao động và BHYT là 94% dân số.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Chi bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cho Chi bộ phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng trong thời gian tới, trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Nhân dịp này, đồng chí cũng yêu cầu các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn lại cần học hỏi, rút kinh nghiệm để công tác tổ chức đại hội được thực hiện tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội này, đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên Chi bộ nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Căn cứ vào Điều lệ Đảng và các Quy định, Hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đúng trình tự, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 dân chủ, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền và đồng chí Nguyễn Duy Phương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đại hội chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023./.

 

Thanh Hoa – Phòng Truyền thông và PTĐT