Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2023

24/02/2020 09:17 AM


Chiều ngày 18/02/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã được tổ chức theo Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng ủy BHXH tỉnh về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2023; Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng ủy BHXH tỉnh về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tới dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng với sự có mặt 100% đảng viên của Chi bộ.

Đồng chí Trần Thị Thanh Vân – Bí thư Chi bộ phòng KHTC trình bày dự thảo báo cáo trước Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Thanh Vân - Bí thư Chi bộ đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi Bộ. Báo cáo đánh giá những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ Đảng viên thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Cán bộ Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2023, tập thể Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể sau: Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm; 100% đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Xây dựng tổ công đoàn và các tổ chức quần chúng vững mạnh; Xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết cao trong Chi bộ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ phòng KHTC nhiệm kỳ 2020-2023

 Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí, trong đó, đồng chí Trần Thị Thanh Vân - Trưởng phòng tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Tạ Thị Thu Hạnh - Phó Trưởng phòng tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Chi ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ phòng KHTC nhiệm kỳ 2020 - 2023

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đã chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí nhấn mạnh: Chi bộ Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng góp phần giúp cho Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, gắn liền với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới Chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bảo hiểm xã hội tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là giữ gìn sự đoàn kết trong cấp ủy, Chi bộ và trong Phòng./.

 

Tạ Thị Thu Hạnh – Phòng Kế hoạch Tài chính