Danh sách đăng ký, mẫu chữ ký của người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và seri phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã cấp cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2017

18/08/2017 08:42 AM


Danh sách số Seri giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cấp cho các đơn vị: /uploads/news/2017_08/danh-sach-so-seri-bhxh.pdf
1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc:       /uploads/news/2017_08/da-khoa-tinh.pdf
2. Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên: /uploads/news/2017_08/da-khoa-kv-phuc-yen.pdf
3. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc:    /uploads/news/2017_08/benh-vien-san-nhi.pdf
4. Bệnh viện Quân y 109:                           /uploads/news/2017_08/quan-y-109.pdf
5. Trung tâm y tế dự phòng:                     /uploads/news/2017_08/ttyt-du-phong.pdf
6. Ban bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chăm sóc sức khỏe CB: /uploads/news/2017_08/ban-bao-ve.pdf
7. Bệnh viện 74 trung ương:                    /uploads/news/2017_08/bv-74.pdf
8. Bệnh viện y học cổ truyền:                   /uploads/news/2017_08/bv-y-hoc-co-truyen.pdf
9. Bệnh viện phục hồi chức năng:         /uploads/news/2017_08/phcn.pdf
10. Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc:             /uploads/news/2017_08/giao-thong-van-tai.pdf
11. Phòng khám ĐKTN Bạch Mai:         /uploads/news/2017_08/bach-mai.pdf
12. Phòng khám đa khoa Hà Thành:    /uploads/news/2017_08/ha-thanh.pdf
13. Phòng khám Hà Tiên:                       /uploads/news/2017_08/ha-tien.pdf
14. Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt:           /uploads/news/2017_08/lac-viet.pdf
15. Phòng khám ĐK Phúc Thắng:        /uploads/news/2017_08/phuc-thang.pdf
16. Phòng khám đa khoa Sinh Hậu:    /uploads/news/2017_08/sinh-hau.pdf
17. Phòng khám ĐKTN Thăng Long:   /uploads/news/2017_08/thang-long.pdf
18. Trạm y tế c.ty ô tô Toyota VN:           /uploads/news/2017_08/toyota.pdf
19. Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên:  /uploads/news/2017_08/binh-xuyen.pdf
20. Trung tâm y tế huyện Lập Thạch:   /uploads/news/2017_08/lap-thach.pdf
21. Trung tâm y tế thị xã Phúc Yên:     /uploads/news/2017_08/phuc-yen.pdf
22. Trung tâm y tế huyện Sông Lô:     /uploads/news/2017_08/song-lo.pdf
23. Trung tâm y tế huyện Tam Đảo:   /uploads/news/2017_08/tam-dao.pdf
24. Trung tâm y tế huyện Tam Dương: /uploads/news/2017_08/tam-duong.pdf
25. Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường: /uploads/news/2017_08/vinh-tuong.pdf
26. Trung tâm y tế TP Vĩnh Yên:            /uploads/news/2017_08/vinh-yen.pdf
27. Trung tâm y tế huyện Yên Lạc:     /uploads/news/2017_08/yen-lac.pdf

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN