Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Mẫu C66a-HD Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau
Loại văn bản:
MẪU BIỂU CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
16/04/2014
Ngày có hiệu lực:
16/04/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Mẫu C66a-HD Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau
Nội dung trong tệp đính kèm
File đính kèmKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF