Số / Ký hiệu:
Trích yếu: 02-QĐ52: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Loại văn bản:
BIỂU MẪU
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: 02-QĐ52: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN