Số / Ký hiệu:
Trích yếu: 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Loại văn bản:
BIỂU MẪU
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN