Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (239)
Trích yếu: V/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc truyền thông thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày có hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bở dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH phiên bản 1.0
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cáo năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực