Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Sở, ban ngành (5)
Trích yếu: V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp phát động
Ngày ban hành:
21/06/2018
Ngày có hiệu lực:
21/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến " tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh"
Ngày ban hành:
21/05/2018
Ngày có hiệu lực:
21/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 01/7/2017
Ngày ban hành:
23/06/2017
Ngày có hiệu lực:
23/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp
Ngày ban hành:
15/02/2016
Ngày có hiệu lực:
15/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016
Ngày ban hành:
24/06/2016
Ngày có hiệu lực:
24/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực