Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Ban cán sự BHXH Việt Nam (2)
Trích yếu: V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
21/05/2018
Ngày có hiệu lực:
21/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết của ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới
Ngày ban hành:
24/08/2017
Ngày có hiệu lực:
24/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực