Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (59)
Trích yếu: Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thẩm định điều kiện kí hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phÍ trong khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
10/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Ngày ban hành:
30/05/2018
Ngày có hiệu lực:
30/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN, CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
26/07/2016
Ngày có hiệu lực:
26/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non làm việc trước 1995.
Ngày ban hành:
15/07/2016
Ngày có hiệu lực:
15/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực