Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chỉ thị (8)
Trích yếu: Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày có hiệu lực:
04/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid 19
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Ngày ban hành:
16/01/2020
Ngày có hiệu lực:
16/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Chương trình hành động số 49- CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 21- NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành:
09/09/2013
Ngày có hiệu lực:
09/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa Xi) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành:
16/05/2013
Ngày có hiệu lực:
16/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2012
Ngày ban hành:
11/05/2012
Ngày có hiệu lực:
11/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực