Số / Ký hiệu: 71/2006/QH11
Trích yếu: Luật Bảo hiểm Xã hội
Loại văn bản:
Luật
Cơ quan ban hành:
Quốc Hội
Lĩnh vực:
Bảo hiểm Xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
29/06/2006
Ngày có hiệu lực:
29/06/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
71/2006/QH11: Luật Bảo hiểm Xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm
71/2006/QH11Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF