Số / Ký hiệu: 96/2013/TT-BTC
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, doanh nghiệp tái bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thực hiện thí điểm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ - Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực:
Bảo hiểm Xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:
23/07/2013
Ngày có hiệu lực:
23/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
96/2013/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, doanh nghiệp tái bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thực hiện thí điểm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN