Số / Ký hiệu: 362/CTR-UBND
Trích yếu: Chương trình hành động Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP cỉa chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Văn bản pháp luật
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày có hiệu lực:
17/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
362/CTR-UBND: Chương trình hành động Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP cỉa chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm