Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (570)
Trích yếu: Công văn 505/BYT-BH thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do Ncovid gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người nhà người bệnh nhân viên y tế về Vĩnh Phúc từ bệnh viện Bạch Mai và trường hợp khác
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực