Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (278)
Trích yếu: V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình hành động Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP cỉa chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày có hiệu lực:
17/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam 16/02/1995-16/02/2020
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/ v tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày có hiệu lực:
07/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày có hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2020
Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày có hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực