Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ - Cơ quan ngang bộ (76)
Trích yếu: Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam quý II năm 2016
Ngày ban hành:
15/08/2016
Ngày có hiệu lực:
15/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày có hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
26/07/2016
Ngày có hiệu lực:
26/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non làm việc trước 1995.
Ngày ban hành:
15/07/2016
Ngày có hiệu lực:
15/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
Ngày ban hành:
15/05/2016
Ngày có hiệu lực:
15/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Ngày ban hành:
04/04/2016
Ngày có hiệu lực:
04/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
Ngày ban hành:
16/02/2016
Ngày có hiệu lực:
16/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc
Ngày ban hành:
29/12/2015
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực