Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (570)
Trích yếu: Về việc truyền thông thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tạm ngừng chuyển tuyến và tiếp nhận người bệnh về BV Bạch Mai
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút covid-19
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày có hiệu lực:
24/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TB kết luận của Chủ tịch tỉnh tại buổi họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh Vĩnh phúc
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
28/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Ngày ban hành:
26/02/2020
Ngày có hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực