Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm Xã hội (311)
Trích yếu: Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Về việc thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đổi mã hưởng BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày có hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động
Ngày ban hành:
21/03/2019
Ngày có hiệu lực:
21/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạn
Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày có hiệu lực:
20/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày có hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày có hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực