Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (565)
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
Ngày ban hành:
19/04/2007
Ngày có hiệu lực:
19/04/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
23/09/2008
Ngày có hiệu lực:
23/09/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bị tai nạn giao thông
Ngày ban hành:
11/11/2011
Ngày có hiệu lực:
11/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
20/10/2011
Ngày có hiệu lực:
20/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
21/10/2011
Ngày có hiệu lực:
21/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh
Ngày ban hành:
14/11/2011
Ngày có hiệu lực:
14/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
Ngày ban hành:
26/06/2007
Ngày có hiệu lực:
26/06/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Ngày ban hành:
10/09/2007
Ngày có hiệu lực:
10/09/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực