Danh mục điểm chi trả

12/12/2018 05:34 PM


DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

STT Xã, phường Tổ chi trả  Điểm chi trả Lịch chi trả
I THÀNH PHỐ YÊN BÁI Từ ngày 06 – 25 hàng tháng
1 Phường Nguyễn Thái Học Tổ 1 đến tổ 9, Tổ 13 đến tổ 38 127 đại lộ Nguyễn Thái Học 5-10
2 Phường Nguyễn Thái Học Tổ 10, 11, 12 Phố Yên Ninh phường Nguyễn Thái Học 5-10
3 Phường Hồng Hà Các tổ 25 đường Trần Hưng Đạo Hồng Hà 5-10
4 Phường Đồng Tâm Các tổ 27 Đinh Tiên Hoàng Đồng Tâm 5-10
5 Phường Nguyễn Phúc Các tổ Nhà văn hóa phố Phúc Tân Nguyễn Phúc 5-10
6 Phường Yên Ninh Các tổ UBND phường Yên Ninh 5-10
7 Phường Yên Ninh Các tổ Nhà văn hóa Tân Dân 2 phường Minh Tân 5-10
8 Phường Yên Thịnh Các tổ UBND phường Yên Thịnh, 668 Đinh Tiên Hoàng tổ 28 yên Thịnh 5-10
9 Phường Nam Cường Các tổ Nhà Văn hóa Đồng Phú thôn Nam Cường 5-10
10 Phường Hợp Minh Các tổ Nhà văn hóa thôn 2 Hợp Minh 4-10
11 Xã Âu Lâu Các tổ Điểm Bưu điện văn hóa xã Âu Lâu, Thôn Nước Mát Âu Lâu 4-10
12 Xã Giới Phiên Các tổ UBND xã Giới Phiên, Thôn 3 xã Giới Phiên TP Yên Bái 4-10
13 Xã Phúc Lộc Các tổ Điểm Bưu điện văn hóa xã Phúc Lộc, Thôn 3 Phúc Lộc TP Yên Bái 4-10
14 Xã Minh Bảo Các tổ Điểm Bưu điện văn hóa xã Minh Bảo, Thôn Thanh Niên xã Minh Bảo TP Yên Bái 4-10
15 Xã Tuy lộc Các tổ Điểm Bưu điện văn hóa xã Tuy Lộc, Thôn Minh Long Tuy Lộc TP Yên Bái 4-10
16 Xã Tân Thịnh Các tổ Điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh, Thôn 3 Thanh Hùng Tân Thịnh TP Yên Bái 4-10
17 Xã Văn Tiến Các tổ Điểm Bưu điện văn hóa xã Văn Tiến, Thôn Bình Lục Văn Tiến TP Yên Bái 4-10
18 Xã Văn Phú Các tổ Điểm Bưu điện văn hóa xã Văn Phú, Thôn 4 Văn Phú TP Yên Bái 4-10
Cộng TP Yên Bái 18 điểm chi trả  
II HUYỆN YÊN BÌNH      
1 Thị Trấn Thác Bà Tổ 1 thị trấn Thác Bà Bưu cục Thác Bà, Khu 1 Thị trấn Thác Bà 5-10
2 Thị Trấn Thác Bà Tổ 2 thị trấn Thác Bà Bưu cục Thác Bà, Khu 1 Thị trấn Thác Bà 5-10
3 Thị trấn Yên Bình Tổ hưu 6 + 8 thị trấn Yên Bình Bưu cục Yên Bình, Tổ 8B Thị Trấn Yên Bình 7-10
4 Thị trấn Yên Bình Tổ hưu 7 +9 thị trấn Yên Bình Bưu cục Yên Bình, Tổ 8B Thị Trấn Yên Bình 7-10
5 Thị trấn Yên Bình Tổ hưu 10 + 11 + 17 thị trấn Yên Bình Nhà trẻ Happykids, Tổ 8B Thị Trấn Yên Bình 7-10
6 Thị trấn Yên Bình Tổ hưu 12 + 13 + 19 thị trấn Yên Bình Nhà trẻ Happykids, Tổ 8B Thị Trấn Yên Bình 7-10
7 Thị trấn Yên Bình Tổ hưu 14 + 18 thị trấn Yên Bình Nhà văn hóa tổ 14, TT Yên Bình 7-10
8 Thị trấn Yên Bình Tổ hưu 15 + 16 thị trấn Yên Bình Nhà văn hóa tổ 14, TT Yên Bình 7-10
9 Thị trấn Yên Bình Tổ hưu 1, 2, 3, 4, 5 thị trấn Yên Bình Nhà văn hóa tổ 3, Tt yên Bình 7-10
10 Xã Vĩnh Kiên Xã Vĩnh Kiên Điểm chi trả nhà Ông Trịnh Văn Thông, Thôn Thác Ông xã Vĩnh Kiên 5-10
11 Xã Vĩnh Kiên Xã Vĩnh Kiên Điểm Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Kiên 5-10
12 Xã Vũ Linh Xã Vũ Linh Điểm Bưu điện văn hóa xã Vũ Linh 5-10
13 Xã Yên Bình Xã Yên Bình Điểm Bưu điện văn hóa xã Yên Bình 5-10
14 Xã Bạch Hà Xã Bạch Hà Điểm Bưu điện văn hóa xã Bạch hà 5-10
15 Xã Phúc An Xã Phúc An Điểm Bưu điện văn hóa xã Phúc An 5-10
16 Xã Yên Thành Xã Yên Thành Điểm Bưu điện văn hóa xã Yên Thành 5-10
17 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai Điểm Bưu điện văn hóa xã Xuân Lai 5-10
18 Xã Mỹ Gia Xã Mỹ Gia Điểm Bưu điện văn hóa xã Mỹ Gia 5-10
19 Xã Cẩm Nhân Xã Cẩm Nhân Điểm bưu điện văn hóa  xã Cẩm Nhân 5-10
20 Xã Ngọc Chấn Xã Ngọc Chấn Điểm Bưu điện văn hóa xã Ngọc Chấn 5-10
21 Xã Xuân Long Xã Xuân Long Điểm Bưu điện văn hóa xã Xuân Long 5-10
22 Xã Phúc Ninh Xã Phúc Ninh Điểm Bưu điện văn hóa xã Phúc Ninh 5-10
23 Xã Tích Cốc Xã Tích Cốc Điểm bưu điện văn hóa xã Tích Cốc 5-10
24 Xã Phú Thịnh Xã Phú Thịnh Điểm Bưu điện văn hóa xã Phú Thịnh 5-10
25 Xã Văn Lãng Xã Văn Lãng Điểm Bưu điện văn hóa xã Văn lãng 5-10
26 Xã Thịnh Hưng Xã Thịnh Hưng UBND xã Thịnh Hưng 5-10
27 Xã Thịnh Hưng Xã Thịnh Hưng Điểm Bưu điện văn hóa xã Thịnh Hưng 5-10
28 Xã Đại Minh Xã Đại Minh Bưu cục Cát Lem 5-10
29 Xã Hán Đà Xã Hán Đà Điểm Bưu điện văn hóa xã Hán Đà 5-10
30 Xã Đại Đồng Xã Đại Đồng Điểm Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng 6-10
31 Xã Tân Hương Xã Tân Hương Điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Hương 6-10
32 Xã Cẩm Ân Xã Cẩm Ân Bưu cục Cẩm Ân 6-10
33 Xã Bảo Ái Thôn Tân Lập xã Bảo Ái Hội trường thôn Tân Lập, xã Bảo Ái 6-10
34 Xã Bảo Ái Thôn Trung Tâm, Làng Giữa, Ngòi Khang, An Bình, Ngòi Ngù, Ngòi Chán, Ngòi Bang xã Bảo Ái Điểm UBND xã Bảo Ái 6-10
35 Xã Tân Nguyên Xã Tân Nguyên Điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Nguyên 6-10
36 Xã Mông Sơn Xã Mông Sơn Điểm Bưu điện văn hóa xã Mông Sơn 6-10
Cộng huyện Yên Bình 36 điểm chi trả  
III HUYỆN LỤC YÊN      
1 Xã Khánh Hòa BC Khánh Hòa Bưu cục Khánh Hòa, Thôn 8 Khánh Hoà Lục Yên 6-6
2 Thị trấn Yến Thế Bàn 1 (tổ 1,2,6,7,8,9) Bưu cục Lục Yên, Tổ 6 Thị Trấn Yên Thế 5-6
3 Thị Trấn Yên Thế Bàn 2 (3,4,5,10,11,12,13) Bưu cục Lục Yên, Tổ 6 Thị Trấn Yên Thế 5-6
4  Xã Mai Sơn Thôn Sơn Trung Mai Sơn Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Mai Sơn, Thôn Sơn Trung Mai Sơn Lục Yên 5-5
5 Xã Phúc Lợi Thôn 3 Túc – Phúc Lợi – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Phúc Lợi, Thôn 3 Túc – Phúc Lợi – Lục Yên 6-6
6 Xã Trung Tâm Thôn Trung Tâm Tân Lĩnh Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Lĩnh, Thôn Trung Tâm Tân Lĩnh Lục Yên 6-6
7 Xã Động Quan Thôn 7 Động Quan – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã  Động Quan, Thôn 7 Động Quan – Lục Yên 6-6
8 Xã Động Quan Thôn 16 Động Quan – Lục Yên Nhà văn hóa thôn 16 xã Động Quan, Thôn 16 Động Quan – Lục Yên 6-6
9 Xã Trúc Lâu Thôn Trung Tâm Trúc Lâu Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã  Trúc Lâu, Thôn Trung Tâm Trúc Lâu Lục Yên 6-6
10 Xã Yên Thắng Thôn Nà Khao Yên Thắng Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Yên Thắng, Thôn Nà Khao Yên Thắng Lục Yên 5-10
11 Xã Trung Tâm Thôn Khe Vầu Trung Tâm Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Trung Tâm, Thôn Khe Vầu Trung Tâm Lục Yên 5-10
12 Xã An Lạc Thôn 4 – An Lạc – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã An Lạc, Thôn 4 – An Lạc – Lục Yên 5-10
13 Xã Tô Mậu Trung tâm Tô Mậu – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Tô Mậu, Trung tâm Tô Mậu – Lục Yên 5-10
14 Xã An Phú Thôn Khâu Vi – An Phú – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã An Phú, Thôn Khâu Vi – An Phú – Lục Yên 5-10
15 Xã Lâm Thượng Bản Chang Lâm Thượng Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Lâm Thượng, Bản Chang Lâm Thượng Lục Yên 5-10
16 Xã Minh Xuân Thôn 10 Minh Xuân Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Minh Xuân, Thôn 10 Minh Xuân Lục Yên 5-10
17 Xã Minh Tiến Thôn Làng Quỵ Minh Tiến Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến, Thôn Làng Quỵ Minh Tiến Lục Yên 5-10
18 Xã Liễu Đô Thôn Cây Mơ – Liễu Đô – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Liễu Đô, Thôn Cây Mơ – Liễu Đô – Lục Yên 5-10
19 Xã  Khánh Thiện Tông Mộ Khánh Thiện – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Khánh Thiện, Tông Mộ Khánh Thiện – Lục Yên 6-6
20 Xã Phan Thanh Bản Chang Phan Thanh Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã  Phan Thanh, Bản Chang Phan Thanh Lục Yên 6-6
21 Xã Tân Lập  Bản Hạ Tân Lập Lục Yên Yên Bái Điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bản Hạ Tân Lập Lục Yên Yên Bái 6-6
22 xã Minh Chuẩn Thôn 7 – Minh Chuẩn – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Minh Chuẩn, Thôn 7 – Minh Chuẩn – Lục Yên 6-6
23 Xã Tân Phượng  Thôn 5 Khe  Pháo 1 Tân Phượng  Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Phượng,  Thôn 5 Khe  Pháo 1 Tân Phượng  Lục Yên 5-10
24 xã Vĩnh Lạc Thôn Yên Thịnh Vĩnh Lạc Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lạc, Thôn Yên Thịnh Vĩnh Lạc Lục Yên 5-10
25 xã Khai Trung Thôn 3 – Khai Trung – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Khai Trung, Thôn 3 – Khai Trung – Lục Yên 6-10
26 xã Mường Lai Thôn Nà Quành – Mường Lai – Lục Yên Điểm Bưu điện văn hóa xã Mường Lai, Thôn Nà Quành – Mường Lai – Lục Yên 5-10
Cộng huyện Lục Yên 26 điểm chi trả  
IV HUYỆN TRẤN YÊN
1 Thị trấn Cổ Phúc Trấn Yên Từ tổ 1,9 Bưu cục Trấn Yên, Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên 5-10
2 Thị trấn Cổ Phúc Trấn Yên Tổ 2,4,6,8,10,11 Bưu cục Trấn Yên, Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên 5-10
3 Thị trấn Cổ Phúc Trấn Yên Tổ 3,5,7 Bưu cục Trấn Yên, Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên 5-10
4 Xã Nga Quán Tổ 1 Điểm bưu điện văn hóa xã Nga Quán, Thôn Ninh Thuận – Nga Quán – Trấn Yên 5-10
5 Xã Cường Thịnh Tổ 1 Điểm bưu điện văn hóa xã Cường Thịnh, Thôn Hiển Dương – Cường Thịnh – Trấn Yên 5-10
6 Xã Hoà Cuông Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Hoà Cuông, Thôn 5 – Hoà Cuông – Trấn Yên 5-10
7 Xã Việt Thành Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Việt Thành, Thôn 5 – Việt Thành – Trấn Yên 5-10
8 Xã Đào Thịnh Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Đào Thịnh,  Thôn 2 – Đào Thịnh – Trấn Yên 5-10
9 Xã Báo Đáp Tổ 1 UBND xã Báo Đáp, Thôn 11 – Báo Đáp – Trấn Yên 5-10
10 Xã Tân Đồng Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Đồng, Thôn 3 – Tân Đồng – Trấn Yên 5-10
11 Xã Minh Quân Tổ 1 Điểm bưu điện văn hóa xã Minh Quân, Thôn Đức Quân – Minh Quân – Trấn Yên 7-10
12 Xã Minh Quán Tổ 1,6,7 Nhà Văn Hoá thôn 5 Minh Quán, Thôn 5 – Minh Quán – Trấn Yên 5-10
13 Xã Minh Quán Tổ 3,5 Nhà Văn Hoá thôn 5 Minh Quán, Thôn 5 – Minh Quán – Trấn Yên 5-10
14 Xã Minh Quán Tổ 2,8 Nhà Văn Hoá thôn 5 Minh Quán, Thôn 5 – Minh Quán – Trấn Yên 5-10
15 Xã Bảo Hưng Tổ 1 Điểm bưu điện văn hóa xã Bảo Hưng, Thôn Bảo Lâm – Bảo Hưng – Trấn Yên 7-10
16 Xã Việt Cường Tổ 1 Nhà riêng ông Tài xã Việt Cường, Thôn Khe Chanh – Việt Cường – Trấn Yên 7-10
17 Xã Vân Hội Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Vân Hội, Thôn 7 – Vân Hội – Trấn Yên 7-10
18 Xã việt Hồng Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Việt Hồng, Bản Khe Bến Việt Hồng Trấn Yên 7-10
19 Xã Minh Tiến Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến,  Thôn 2 – Minh Tiến – Trấn Yên 6-10
20 Xã Y Can Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Y Can, Thôn Hoà Bình Y Can Trấn Yên 6-10
21 Xã Quy Mông Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Quy Mông, Thôn Tân Thành – Quy Mông – Trấn Yên 6-10
22 Xã Kiên Thành Tổ 1 Điểm Bưu điên văn hóa xã Kiên Thành, Thôn Yên Thịnh – Kiên Thành – Trấn Yên 8-10
23 Xã Lương Thịnh Tổ 1 Nhà riêng bà Tuyến – Lương Thịnh, Thôn Lương Môn – Lương Thịnh – Trấn Yên 8-10
24 Xã Lương Thịnh Tổ 1 Điểm Bưu điên văn hóa xã Lương Thịnh, Thôn Đoàn – Lương Thịnh – Trấn Yên 8-10
25 Xã Lương Thịnh Tổ 2 LT Việt Hưng Nhà riêng chị Hằng xã Lương Thịnh, Thôn Khe Lụa xã Lương Thịnh 8-10
26 Xã Hưng Thịnh Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Hưng Thịnh, Thôn Yên Ninh – Hưng Thịnh – Trấn Yên 8-10
27 Xã Hưng Khánh Tổ 1 Nhà văn hoá thôn 4 xã Hưng Khánh, Thôn 4 – Hưng Khánh – Trấn Yên 8-10
28 Xã Hồng Ca Tổ 1 Điểm Bưu điện văn hóa xã Hồng Ca, Thôn Trung Nam – Hồng Ca – Trấn Yên 8-10
Cộng huyện Trấn Yên 28 điểm chi trả  
V HUYỆN VĂN YÊN      
1 TT Mậu A Tổ hưu số 2 thị trấn Mậu A Nhà văn hóa khu I, Khu I thị trấn  Mậu A Văn Yên 8-10
2 TT Mậu A Tổ hưu số 8,9 thị trấn Mậu A Nhà văn hóa khu II, Khu II thị trấn  Mậu A Văn Yên 7-10
3 TT Mậu A Tổ hưu số 10 thị trấn Mậu A Nhà văn hóa khu III, Khu III thị trấn  Mậu A Văn Yên 8-10
4 TT Mậu A Tổ hưu số 4, 6 thị trấn Mậu A Nhà văn hóa khu IV, Khu IV thị trấn  Mậu A Văn Yên 6-10
5 TT Mậu A Tổ hưu số 5 thị trấn Mậu A Nhà văn hóa khu V, Khu V thị trấn  Mậu A Văn Yên 6-10
6 TT Mậu A Tổ hưu số 11 thị trấn Mậu A Nhà VH Thôn Hồng Phong, Thôn Đồng Phong thị trấn Mậu A Văn Yên 8-10
7 TT Mậu A Tổ hưu số  3 thị trấn Mậu A Nhà VH Thôn Hồng Hà, Thôn Hồng Hà thị trấn Mậu A Văn Yên 7-10
8 TT Mậu A Tổ hưu số  7 thị trấn Mậu A Nhà VH Thôn Gốc Sổ, Thôn Gốc Sổ thị trấn Mậu A Văn Yên 7-10
9 TT Mậu A Tổ Hưu số 1 thị trấn Mậu A Nhà VH Thôn Cầu A, Thôn Cầu A, Thị Trấn Mậu A, Văn Yên 6-10
10 Xã Hoàng Thắng Xã Hoàng Thắng Điểm Bưu điện Văn hóa xã Hoàng Thắng, Thôn Cửa Ngòi  Xã Hoàng Thắng 6-10
11 Xã Xuân Ái Xã Xuân Ái Điểm Bưu điện Văn hóa xã Xuân Ái, Thôn Tân Tiến 1 Xã Xuân Ái 6-10
12 Xã Yên Hợp Xã Yên Hợp Điểm Bưu điện Văn hóa xã Yên Hợp, Thôn 5 Xã Yên Hợp 6-10
13 Xã Yên Phú Xã Yên Phú Điểm Bưu điện Văn hóa xã Yên Phú, Thôn 4 Xã Yên Phú 6-10
14 Xã Viễn Sơn Xã Viễn Sơn Điểm Bưu điện Văn hóa Viễn Sơn, Thôn Khe Dứa Xã Viễn Sơn 6-10
15 Xã Đại Phác Xã Đại Phác Điểm Bưu điện Văn hóa Đại Phác, Thôn Ba Luồng Xã Đại Phác 7-10
16 Xã Đại Sơn Xã Đại Sơn Điểm Bưu điện Văn hóa Đại Sơn, Thôn Làng Vầu Xã Đại Sơn 7-10
17 Xã Tân Hợp Xã Tân Hợp Điểm Bưu điện Văn hóa xã Tân Hợp, Thôn 5 Xã Tân Hợp 7-10
18 Xã Yên Hưng Xã Yên Hưng Điểm Bưu điện Văn hóa xã Yên Hưng, Thôn 2 Xã Yên Hưng 7-10
19 Xã yên Hưng Tổ hưu 2 xã Yên Hưng Nhà Văn hóa thôn 8 xã Yên Hưng, Thôn 8 xã Yên Hưng 8-10
20 Xã Yên Thái Xã Yên Thái Điểm Bưu điện Văn hóa Yên Thái, Thôn 2 Xã Yên Thái 8-10
21 Xã Ngòi A Xã Ngòi A Điểm Bưu điện Văn hóa Ngòi A, Thôn Chiềng Xã Ngòi A 8-10
22 Xã Quang Minh Xã Quang Minh Điểm Bưu điện Văn hóa xã Quang Minh, Thôn Khe Tăng Xã Quang Minh 6-10
23 Xã Mỏ Vàng Xã Mỏ Vàng Điểm Bưu điện Văn hóa xã Mỏ Vàng, Thôn 5 Xã Mỏ Vàng 7-10
24 Xã Nà Hẩu Xã Nà Hẩu Điểm Bưu điện Văn hóa xã Nà Hẩu, Thôn 2 Xã Nà Hẩu 7-10
25 Xã Châu Quế Thượng Xã Châu Quế Thượng Điểm Bưu điện Văn hóa xã Châu Quế Thượng, Thôn 4 Xã Châu Quế Thượng 7-10
26 Xã Châu Quế Hạ Xã Châu Quế Hạ Điểm Bưu điện Văn hóa xã Châu Quế Hạ, Thôn Ngọc Châu Xã Châu Quế Hạ 7-10
27 Xã Phong Dụ Thượng Xã Phong Dụ Thượng Điểm Bưu điện Văn hóa xã Phong Dụ Thượng, Thôn 1 Xã Phong Dụ Thượng 8-10
28 Xã Phong Dụ Hạ Xã Phong Dụ Hạ Điểm Bưu điện Văn hóa xã Phong Dụ Hạ, Thôn 1 Xã Phong Dụ Hạ 8-10
29 Xã Xuân Tầm Xã Xuân Tầm Điểm Bưu điện Văn hóa Xã Xuân Tầm, Thôn 1 Xã Xuân Tầm 8-10
30 Xã Lang Thíp Xã Lang Thíp Điểm Bưu điện Văn hóa xã Lang Thíp, Thôn Liên Kết Xã Lang Thíp 6-10
31 Xã Mậu Đông Tổ hưu 3 Xã Mậu Đông Nhà Văn hóa thôn 1 xã Mậu Đông,  Thôn 1 Xã Mậu Đông 6-10
32 Xã Mậu Đông Tổ hưu 2 xã Mậu Đông Nhà Ông Khỏa, Thôn Cầu Khai xã lâm Giang 6-10
33 Xã Mậu Đông Tổ hưu 1 xã Mậu Đông Nhà Ông Khoái, Thôn 11 Lâm Giang 6-10
34 Xã Lâm Giang Tổ hưu 1 Xã Lâm Giang Điểm Bưu điện văn hóa xã Lâm Giang,Thôn 6 Xã Lâm Giang 6-10
35 Xã Lâm Giang Tổ hưu 2 Xã Lâm Giang Nhà Ông Trong, Thôn 18 Xã Lâm Giang 6-10
36 Xã Lâm Giang Tổ hưu 3 Xã Lâm Giang Nhà Ông Liễn, Thôn 1 Xã Lâm Giang 6-10
37 Xã An Thịnh Tổ hưu 1 Xã An Thịnh Điểm Bưu điện văn hóa xã An Thịnh, Thôn Trung Tâm Xã An Thịnh 7-10
38 Xã An Thịnh Tổ hưu 4 Xã An Thịnh Nhà Ông Thắng, Thôn Đồng Vật xã An Thịnh 7-10
39 Xã An Thịnh Tổ hưu 2 Xã An Thịnh Nhà Vh thôn Cổng Trào, Thôn Cổng Trào xã An Thịnh 7-10
40 Xã An Thịnh Tổ hưu 3+6  Xã An Thịnh Nhà Ông Hồng, Thôn Khe Cát xã An Thịnh 8-10
41 Xã An Thịnh Tổ hưu 5  Xã An Thịnh Nhà Ông Kim, Thôn Đại Thịnh Xã An Thịnh 8-10
42 Xã An Bình Tổ hưu 2,3 xã An Bình Nhà Văn hóa Trung tâm xã An Bình, Trung tâm Xã An Bình 7-6
43 Xã An Bình Tổ hưu 1, 4, 5 xã An Bình Nhà ông  Ước, Tổ 3 xã An Bình 6-10
44 Xã Đông Cuông Tổ hưu 1 xã Đông Cuông Điểm Bưu điện Văn hóa xã Đông Cuông, Thôn Trung Tâm Xã Đông Cuông 7-10
45 Xã Đông Cuông Tổ hưu 2 xã Đông Cuông Nhà văn hóa Trung Tâm, Thôn Trung tâm Xã Đông Cuông 6-10
46 Xã Đông An Tổ hưu 2 xã Đông An Nhà riêng ông Cư, Thôn trung tâm xã Đông An 7-10
47 Xã Đông An Tổ hưu 1, 3 xã Đông An Nhà riêng ông Thập, Thôn 1 xã Đông An 7-10
Cộng huyện Văn Yên 47 điểm chi trả  
VI HUYỆN VĂN CHẤN      
1 TTNT Trần Phú Tổ hưu 2, 3 TTNT Trần Phú Nhà văn hóa TDP 1 TTNT Trần Phú 5-5
2 TTNT Trần Phú Tổ hưu 6 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP 7 TTNT Trần phú 5-5
3 TTNT Trần Phú Tổ hưu 5  TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa  TDP 2 TTNT Trần Phú 5-5
4 TTNT Trần Phú Tổ hưu 7 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP 7 TT NT Trần phú 5-5
5 TTNT Trần Phú Tổ hưu 9 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP 9 TT NT Trần phú 5-5
6 TTNT Trần Phú Tổ hưu 1, 4 TTNT Trần Phú Bưu điện VHX Trần Phú 6-10
7 TTNT Trần Phú Tổ hưu 11 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP 19/05 6-10
8 TTNT Trần Phú Tổ hưu 10 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP 8 5-5
9 TTNT Trần Phú Tổ hưu 12 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP 10 5-10
10 TTNT Trần Phú Tổ hưu 13, 18 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP Nhà máy 5-10
11 TTNT Trần Phú Tổ hưu 14, 15 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP 10A TTNT Trần Phú 5-10
12 TTNT Trần Phú Tổ hưu 16, 17 TTNT Trần Phú Nhà Văn hóa TDP 17 TTNT Trần phú 5-10
13 Xã Tân Thịnh Tổ hưu 1, 2, 6 xã Tân Thịnh Bưu cục Mỵ 5-10
14 Xã Tân Thịnh Tổ hưu 5 xã Tân Thịnh Nhà Văn hóa Tổ 5 xã Tân Thinh 5-10
15 Xã Tân Thịnh Tổ hưu 3, 4 xã Tân Thịnh Nhà Văn hóa Tổ 4 xã Tân Thinh 5-10
16 Xã Cát Thịnh Tổ hưu 1, 2 xã Cát Thịnh Bưu cục Ba khe 5-10
17 Xã Cát Thịnh Tổ hưu 3 xã Cát Thịnh Nhà Văn hóa Tổ 3 xã Cát Thinh 5-10
18 Xã Cát Thịnh Tổ hưu 4 xã Cát Thịnh Bưu điện văn hóa xã Cát Thịnh 5-10
19 Xã Thượng Bằng La Tổ hưu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Bưu điện VHX Thượng Bằng La 5-10
20 Xã Thượng Bằng La Tổ hưu 11,12,13,14 Nhà Văn hóa Thôn Trung Tâm 5-10
21 Xã Đại Lịch Xã Đại Lịch Bưu điện VHX Đại Lịch 5-10
22 Xã Chấn Thịnh Xã Chấn Thịnh Bưu điện văn hóa xã Chấn Thịnh 5-10
23 Xã Bình Thuận Xã Bình Thuận Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận 5-10
24 Xã Nghĩa Tâm Xã Nghĩa Tâm Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Tâm 5-10
25 Xã Minh An Xã Minh An Bưu điện văn hóa xã Minh An 5-10
26 TTNT Liên Sơn Thị trấn nông trường Liên Sơn Bưu điện văn hóa xã NT Liên Sơn 4-10
27 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 4 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 4B – TTNT Nghĩa Lộ 6-10
28 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 3 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 7 – TTNT Nghĩa Lộ 7-10
29 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 7 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 6A – TTNT Nghĩa Lộ 7-10
30 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 5 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 2 – TTNT Nghĩa Lộ 6-10
31 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 10 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 6B – TTNT Nghĩa Lộ 7-10
32 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 6 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 5A – TTNT Nghĩa Lộ 7-10
33 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 1 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 4A – TTNT Nghĩa Lộ 6-10
34 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 8 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 2A – TTNT Nghĩa Lộ 7-10
35 TTNT Nghĩa Lộ Tổ hưu 9 TTNT Nghĩa Lộ Nhà VH TDP 3A – TTNT Nghĩa Lộ 7-10
36 Xã Suối Bu Xã Suối Bu Nhà VH thôn Bu Thấp 5-10
37 Xã Đồng Khê Xã Đồng Khê Bưu cục Đồng Khê 5-10
38 Xã Suối Giàng Xã Suối Giàng Bưu điện VHX Suối Giàng 6-10
39 Xã Sơn Thịnh Tổ hưu 1 Xã Sơn Thịnh Bưu cục Trung Tâm – Xã Sơn Thịnh 6-10
40 Xã Sơn Thịnh Tổ hưu 2 Xã Sơn Thịnh Nhà văn hóa thôn Hà Thịnh 6-10
41 Xã Sơn Thịnh Tổ hưu 3 Xã Sơn Thịnh Nhà văn hóa thôn Thác Hoa 3 6-10
42 Xã An Lương Xã An Lương Điểm Bưu điện văn hóa xã  An Lương 5-10
43 Xã Nậm Lành Xã Nậm Lành Điểm Bưu điện văn hóa xã Nậm Lành 5-10
44 Xã Sùng Đô Xã Sùng Đô Điểm Bưu điện văn hóa xã  Sùng Đô 5-10
45 Xã Nậm Mười Xã Nậm Mười Điểm Bưu điện văn hóa xã  Nậm Mười 5-10
46 Xã Suối Quyền Xã Suối Quyền Điểm Bưu điện văn hóa xã  Suối Quyền 5-10
47 Xã Phù Nham Tổ hưu 1, 3 xã Phù Nham Bưu điện văn hóa xã Phù Nham 6-10
48 Xã Phù Nham Tổ hưu 2 xã Phù Nham Nhà văn hóa thôn Phù Ninh 6-10
49 Xã Nậm Búng Xã Nậm Búng Bưu điện văn hóa xã Nậm Búng 5-10
50 Xã Thanh Lương Xã Thanh Lương Bưu điện văn hóa xã Thanh Lương 5-10
51 Xã Nghĩa Sơn Xã Nghĩa Sơn Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Sơn 5-10
52 Xã Hạnh Sơn Xã Hạnh Sơn Bưu điện văn hóa xã Hạnh Sơn 5-10
53 Xã Sơn A Xã Sơn A Bưu điện văn hóa xã Sơn A 5-10
54 Xã Phúc Sơn Xã Phúc Sơn Bưu điện văn hóa xã Phúc Sơn 5-10
55 Xã Sơn Lương Xã Sơn Lương Bưu điện văn hóa xã Sơn Lương 5-10
56 Xã Gia Hội Xã Gia Hội Bưu điện văn hóa xã Gia Hội 5-10
57 Xã Thạch Lương Xã Thạch Lương Bưu điện văn hóa xã Thạch Lương 5-10
58 Xã Tú Lệ Xã Tú Lệ Bưu cục Tú Lệ 5-10
Cộng huyện Văn Chấn 58 điểm chi trả  
VII THỊ XÃ NGHĨA LỘ      
1 Phường Trung Tâm  Tổ hưu 1(tổ dân phố 20,21 phường Trung Tâm, xã Nghĩa Lợi) Nhà Ông Cương tổ 9  Phường Trung Tâm 6-10
2 Phường Trung Tâm Tổ hưu 2,3,6 (từ tổ dân phố 1 đến tổ dân phố 11 phường Trung Tâm) Nhà văn hóa tổ 10, phường Trung Tâm , Tổ 10 phường Trung Tâm 6-10
3 Phường Trung Tâm Tổ hưu 4 (tổ dân phố 12,13,14 phường Trung Tâm) Nhà Ông Thắng tổ 8 Phường trung Tâm 6-10
4 Phường Trung Tâm Tổ hưu 5 (tổ dân phố  18, 19 phường Trung Tâm, Cang Nà) Nhà Ông Kim Tổ 11 Trung Tâm 6-10
5 Phường Trung Tâm Tổ hưu 7 ( tổ dân phố 15,16, 17  phường Trung Tâm, Cang Nà Ngà Ông Tạo Tổ 10 Trung Tâm 6-10
6 Phường Tân An Tổ hưu 1 (tổ dân phố 6, 7 phường Tân An, xã Nghĩa An Nhà Ông Luân Tổ 4 Tân An 7-10
7 Phường Tân An Tổ hưu 2 (tổ dân phố 9 phường Tân An) Nhà riêng bà Nguyễn Thị Nga, Tổ 6 phường Tân An 6-10
8 Phường Tân An Tổ hưu 3 (tổ 4,5 phường Tân An)   6-10
9 Phường Tân An Tổ hưu 7 (tổ dân phố  1,2 phường Tân An) Nhà riêng ông Bùi Hồng Vân, Tổ 6 phường Tân An 6-10
10 Phường Tân An Tổ hưu 5,6 (tổ dân phố 3, 8 phường Tân An) Nhà văn hóa tổ 1, phường Tân An, Tổ 1 phường Tân An 5-10
11 Phường Tân An Tổ hưu  4 (tổ dân phố 3, 8 phường Tân An) Bưu điện Thị xã Nghĩa Lộ, Tổ 11 phường Trung Tâm 7-10
12 Phường Pú Trạng Tổ hưu 1 (tổ dân phố 7,8,9,10 phường Pú Trạng) Nhà riêng ông Tạ Thanh Hiền, Tổ 9 phường Pú Trạng 6-10
13 Phường Pú Trạng Tổ hưu 2 (tổ dân phố 1, 2 phường Pú Trạng, xã Nghĩa Phúc) Nhà riêng ông Thứ, Tổ 2 phường Pú Trạng 7-10
14 Phường Pú Trạng Tổ hưu 3,4,6 (từ tổ dân phố  11 đến tổ dân phố 23 phường Pú Trạng) Nhà văn hoá tổ dân phố 6+7+8 phường Pú trạng, Tổ 11 phường Pú Trạng 6-10
15 Phường Pú Trạng Tổ hưu 5 (tổ dân phố 3,4,5,6 phường Pú Trạng ) Nhà văn hoá tổ dân phố 3 phường Pú Trạng, Tổ 3 phường Pú Trạng 7-10
16 Phường Cầu Thia Tổ hưu 1 (tổ dân phố 1,2,6,7 phường Cầu Thia) Nhà Văn Hóa Tổ 3+4 phường Cầu Thia 7-10
17 Phường Cầu Thia Tổ hưu 2 (tổ dân phố  3,4,5,8,9 phường Cầu Thia ) Nhà Văn Hóa Tổ 3+4 phường Cầu Thia 7-10
Cộng Thị xã Nghĩa Lộ 17 điểm chi trả  
VIII HUYỆN TRẠM TẤU
1 TT Trạm Tấu, các xã: Bản Mù, Bản Công, Hát Lừu, Xà Hồ, Pá Lau, Túc Đán Các tổ Thị trấn Trạm Tấu, các xã: Bản Mù, Bản Công, Hát Lừu, Xà Hồ, Pá Lau, Túc Đán. BĐH Trạm Tấu, Khu 2 TT Trạm Tấu huyện Trạm Tấu 5-10
2 Xã Trạm Tấu, xã Pá Hu Các xã: Trạm Tấu, Pá Hu BĐ VHX Trạm Tấu, Km 17, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu 5-10
3 Xã Tà Xi Láng Xã Tà Xi Láng BĐ VHX Xã Tà Xi Láng, Xã Tà Xi Láng 5-10
4 Xã Làng Nhì Xã Làng Nhì BĐ VHX Làng Nhì, Xã Làng Nhì 5-10
5 Xã Phình Hồ Xã Phình Hồ BĐ VHX Phình Hồ, xã Phình Hồ 5-10
Cộng huyện Trạm Tấu 5 điểm chi trả  
IX HUYỆN MÙ CANG CHẢI  
1 TT Mù Cang Chải, Các xã: Chế Cu Nha, Mồ Dề, Kim Nọi Thị trấn , Xã chế cu nha , xã mồ dề, Xã Kim Nọi Bưu cục Mù Cang Chải, Tổ 3 TT Mù Cang Chải 5-10
2 Xã Púng Luông, Dế Xu Phình Xã Púng Luông Và Dế Xu Phình Nhà riêng ông Lý Súa Tính, Ngã Ba Kim, xã Púng Luông huyện MCC 5-10
3 Xã Hồ Bốn Xã Hồ Bốn Bàn Hồ Bốn, BĐ VHX  Hồ Bốn . Huyện Mù Cang Chải 5-10
4 Xã Khao Mang Xã Khao Mang Bàn Khao Mang, BĐVHX Khao Mang huyện Mù Cang Chải 5-10
5 Xã lao Chải Xã lao Chải BĐVHX Lao Chải, Bàn Lao Chải 5-10
6 Xã Chế tạo Xã Chế tạo BĐVHX Xã Chế Tạo, Bàn Ché Tạo 5-10
7 Xã La pán Tẩn Xã La pán Tẩn BĐVHX La Pán Tẩn, Bàn La Pán Tẩn 5-10
8 Xã Nậm Khắt Xã Nậm Khắt BĐ VHX Nậm Khắt, Bàn Nậm Khắt 5-10
9 Xã Cao Phạ Xã Cao Phạ BĐ VHX Cao Phạ, Bàn cao Phạ 5-10
10 Xã Nậm Có Xã Nậm Có BĐVHX Nậm Có Bàn Nậm Có 5-10
Cộng huyện Mù Cang Chải 10 điểm chi trả  
Tổng cộng toàn tỉnh 245 điểm chi trả  

———————————————————————————————————————–

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN TỔ CHỨC CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Stt Tên đơn vị Bưu cục phục vụ Lịch chi trả Địa bàn phục vụ Ghi chú
1 Thành phố Yên Bái Bưu cục Yên Hòa Các ngày làm việc trong tháng 127 Đại Lộ Nguyễn Thái Học  
2 Huyện Yên Bình Bưu cục Yên Bình Các ngày làm việc trong tháng Tổ 8B thị trấn Yên Bình  
3 Huyện Lục Yên Bưu cục Lục Yên Các ngày làm việc trong tháng Tổ 6 thị trấn Yên Thế  
4 Huyện Trấn Yên Bưu cục Trấn Yên Các ngày làm việc trong tháng Khu 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên  
5 Huyện Văn Yên Bưu cục Văn Yên Các ngày làm việc trong tháng Khu phố 3, thị trấn Mậu A huyện Văn Yên  
6 Huyện Văn Chấn Bưu cục Văn Chấn Các ngày làm việc trong tháng Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn  
7 Thị xã Nghĩa Lộ Bưu cục thị xã
Nghĩa Lộ
Các ngày làm việc trong tháng Tổ 18, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ  
8 Huyện Trạm Tấu Bưu cục Trạm Tấu Các ngày làm việc trong tháng Khu 2 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu  
9 Huyện Mù Cang Chải Bưu cục
Mù Cang Chải
Các ngày làm việc trong tháng Tổ 3 thị trấn Mù Cang Chải

  • TIN BÀI LIÊN QUAN