• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Phạm Thị Hồng Thắm
Email:
Phamthihongtham1961@gmail.com
Ngày gửi:
22/04/2020
Lĩnh vực:
BHXH tự nguyện
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi, người Chi tôi ở quê, đã tham Gia BHXH bắt buộc, được mười năm, sau thời gian nghỉ làm ở cty đã hướng hết trợ cấp một lần rồi, nay chị của tôi muốn được mua bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí, vậy thì có được không ?. Chị tôi nay đã 50 tuổi, vậy chị tôi có được tham gia BHXH tự nguyện không, và khi tham gia nhà nước có tính luôn cả những năm Chi tôi đã đóng BHXH bắt buộc trước đó không ?. Thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đó chị tôi đã hưởng hết một lần rồi, Xin cảm ơn.

Trả lời bởi:
Chuyên viên Đỗ Tiến Mạnh Phòng truyền thông và Phát triển đối tượng
Ngày trả lời:
23/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trả lời câu hỏi bà Phạm Thị Hồng Thắm trên website ngày 22/04/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Về nội dung 10 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BXHH) bắt buộc, nhưng đã thanh toán hưởng trợ cấp một lần:

Theo khoản 3 điều 5 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đã được tính hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, như vậy thời gian 10 năm đóng BHXH bắt buộc tại công ty của chị bà Nguyễn Thị Hồng Thắm không được cộng vào thời gian tham gia BHXH sau này để hưởng các chế độ BHXH.

Về nội dung chị bà Thắm đã 50 tuổi có được tham gia BHXH tự nguyện không:

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Như vậy chị bà Thắm vẫn được tham gia BHXH tự nguyện theo quy định, đến khi tham gia đủ 10 năm BHXH tự nguyện (lúc này là 60 tuổi) thì chọn phương thức đóng 1 lần cho nhưng năm còn thiếu đóng cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời để bà được biết.