• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Như Quyên
Email:
phamnhuquyen86@gmail.com
Ngày gửi:
04/05/2020
Lĩnh vực:
Câu hỏi khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Tôi có câu hỏi muốn được cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh giải đáp: những đối tượng nào được tham gia Bảo hiểm y tế?

Trả lời bởi:
Chuyên viên Đỗ Tiến Mạnh Phòng truyền thông và Phát triển đối tượng
Ngày trả lời:
07/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của bà Phạm Như Quyên: Những đối tượng nào được tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên bái trả lời như sau:

Căn cứ Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014

Theo quy định từ Điều 1 đến Điều 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Theo đó đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) bao gồm:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

2. Nhóm do cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đóng

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

5. Nhóm tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình

6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Trong đó nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

+/Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng

+/Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác

+/Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

+/Người sinh sống trong cơ sở bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Mức đóng của hộ gia đình tham gia BHYT căn cứ đóng BHYT dựa tiền lương cơ sở (TLCS) tính như sau:

+ Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% TLCS.

+ Người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất.

+ Người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất.

+ Người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất.

+Người thứ năm trở đi mức đóng 40% của người thứ nhất.

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời để bà được biết!