• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Văn Bính ( Giám Đốc)
Email:
nhungtt.vdb@gmail.com
Ngày gửi:
05/05/2020
Lĩnh vực:
Câu hỏi khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Công ty cổ phần xây dựng số 2 tỉnh Yên Bái có trụ sở tại phố Hồng Thắng, P Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái có hỏi về việc Doanh nghiệp và người lao động được hưởng những chế độ gì do ảnh hưởng của dịch Covid-19?

Trả lời bởi:
Ông Đào Phùng Nghĩa trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.
Ngày trả lời:
07/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của  Công ty Cổ phần Xây dựng 2 có trụ sở tại phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trên website ngày 05/05/2020

BHXH tỉnh có ý kiến, trả lời như sau:

          Thứ nhất: Về tạm dừng đóng vào quỹ HTTT đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Ngày 21/4/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 419/SLĐTBXH-LĐGNN xác nhận cho doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ HTTT do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020. Doanh nghiệp có Công văn số 12/CV-CTXD2 ngày 22/4/2020 gửi BHXH tỉnh về việc tạm dừng đóng vào quỹ HHTT do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hết tháng 6/2020(gửi kèm danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ ngày 01/4/2020 gồm 52/55 lao động tham gia BHXH). BHXH tỉnh đã tạm dừng đóng vào quỹ HTTT cho 52 lao động của doanh nghiệp từ 01/4/2020. Nay doanh nghiệp bố trí công việc cho người lao động tiếp tục đi làm từ 01/5/2020, do đó đề nghị doanh nghiệp báo tăng lao động tiếp tục đóng vào quỹ HTTT từ ngày 01/5/2020 (theo mẫu D02-TS), đồng thời đóng đủ 22% tạm dừng đóng vào quỹ HTTT của tháng 4/2020 theo quy định của pháp luật.

          Thứ 2: Về tiền lương của người lao động: doanh nghiệp căn cứ khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012 xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

          Thứ 3:  Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động: doanh nghiệp căn cứ khoản 1, khoản 2 Nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Điều 1, Điều 2 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, xem xét đối chiếu với quy định phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

          BHXH tỉnh Yên Bái trả lời để doanh nghiệp được biết./.