Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện

Đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hiệu quả Quỹ BHYT

Công tác thu, phát triển đối tượng tham gia: Nhiệm vụ “cốt lõi” của Ngành BHXH

Đưa Quy tắc ứng xử đi vào tiềm thức của mỗi công chức, viên chức ngành BHXH

Nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 của BHXH Việt Nam

Nâng cao hiệu quả truyền thông về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về BHXH, BHYT

Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục

TIN MỚI NHẤT Khẳng định vai trò quan trọng của BHXH, BHYT với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước