Giải quyết kịp thời, đúng, đủ chế độ BHXH, BHYT cho quân nhân

15/06/2011 01:47 AM


Vừa qua, Trường Đại học Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHXH (2007-2011) và 3 năm quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT theo cơ chế mới (2008-2011). Trong 5 năm, Nhà trường đã cập nhật 5.220 sổ BHXH, cấp mới 4.342 sổ, giải quyết chính sách cho 1.268 người và 11.467 ngày ốm. Riêng BHYT cấp được 46.734 thẻ. Từ khi thực hiện theo cơ chế mới (năm 2008), công tác lập cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được nhà trường rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đúng, đủ, kịp thời quyền lợi cho các đối tượng, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm bí mật quân sự và tiết kiệm ngân sách, công khai. Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết chế độ BHXH, BHYT, nhà trường tập trung kiện toàn tổ chức biên chế cán bộ, nhân viên chuyên môn theo hướng chuyên sâu, tăng cường mối đoàn kết phối hợp, thống nhất giữa cơ quan nhân sự, tài chính và quân y; bổ sung, sửa đổi kịp thời thông tin hồ sơ trước sự thay đổi địa danh, vị trí công tác của quân nhân. Tại Hội nghị, 3 tập thể và 3 cá nhân đã được nhà trường tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác BHXH, BHYT.