Công tác thu, phát triển đối tượng tham gia: Nhiệm vụ “cốt lõi” của Ngành BHXH

17/09/2018 07:04 AM


Ngày 10/7, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ngành BHXH.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Thường trực Văn phòng Hội đồng quản lý, Văn phòng Đảng uỷ cơ quan; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo các phòng trực thuộc, và Giám đốc BHXH các quận, huyện; cùng đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống CSDL về BHXH, BHYT Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh việc phối hợp với các Bộ, ngành tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT làm tiền đề cho việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Ngành; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục, chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT tại địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xử lý những tồn tại, vướng mắc về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp trong việc quản lý và lập danh sách người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước đóng, hoặc hỗ trợ một phần mức đóng. Trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia, bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai công tác thu, phát triển đối tượng theo kế hoạch được giao, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện. Kết quả, tính đến ngày 30/6/2018, số người tham gia BHXH là 14,08 triệu người, trong đó, BHXH bắt buộc là 13,85 triệu người (đạt 94,6% so với kế hoạch), BHXH tự nguyện là 0,23 triệu người (đạt 69,8% so với kế hoạch); số người tham gia BH thất nghiệp là 11,8 triệu người (đạt 91,7% so với kế hoạch); số người tham gia BHYT là 81,45 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 86,9% dân số (vượt 1,7% so với chỉ tiêu đề ra tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 150.823 tỷ đồng, đạt 45,71% kế hoạch năm. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 15.968 tỷ đồng, trong đó số nợ phải tính lãi là 6.851 tỷ đồng, chiếm 3,4% kế hoạch thu. Công tác quản lý Nhà nước về BHXH tiếp tục được BHXH Việt Nam tăng cường, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH và BHXH ở các cấp; các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng các quy định với thủ tục hành chính được rút gọn; lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ, an toàn, thuận lợi cho người hưởng; củng cố và tăng cường quản lý quỹ BHXH, BH thất nghiệp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thu - chi, đầu tư tăng trưởng quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã giải quyết: 59.890 hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất và chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 403.539 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần; 3.549.054 hồ sơ hưởng chế độ ốm đau; 888.098 hồ sơ hưởng chế độ thai sản; 182.860 hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; chi trả cho 317.158 người hưởng trợ cấp thất nghiệp và 14.930 người hưởng hỗ trợ học nghề. BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, kịp thời sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT như: Quy định thông tuyến KCB BHYT; xây dựng và hướng dẫn thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả tại y tế cơ sở; danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán vật tư y tế; sửa đổi, bổ sung chuẩn dữ liệu KCB BHYT… Mặt khác, để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy trình, phương pháp giám định, tiếp tục hoàn thiện Hệ thống Thông tin giám định BHYT; từng bước minh bạch, công khai các hoạt động KCB BHYT; kịp thời xử lý các hành vi, vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT. Kết quả, tính đến hết tháng 6/2018, đã có khoảng 84,9 triệu lượt người tham gia KCB BHYT và có 12.191 cơ sở KCB liên thông dữ liệu với Hệ thống Thông tin giám định BHYT (đạt 97,6%). Công tác thông tin, truyền thông được tiếp tục triển khai đồng bộ từ Trung ương tới địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chủ động duy trì các chương trình phối hợp thông tin, truyền thông với các Ban, Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí nhằm triển khai truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp một cách sâu rộng tới từng nhóm đối tượng cụ thể. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp giữa các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành liên quan. Trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT tại 6 tỉnh, thành phố; BHXH các địa phương đã tiến hành công tác thanh tra chuyên ngành đóng tại 2.777 đơn vị; đặc biệt, trong thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đã có nhiều đơn vị chủ động nộp tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp về cơ quan BHXH. Triển khai quyết liệt cải cách hành chính

Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu của một số tỉnh, thành phố.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ; quy trình, thủ tục tiếp tục được nghiên cứu cải tiến; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, DN tiếp tục được cắt giảm; việc giao nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ bưu chính công tiếp tục được đẩy mạnh; phối hợp với Ngành Bưu điện thực hiện thí điểm ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng... tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, người dân trong giao dịch với cơ quan BHXH. Việc ứng dụng CNTT vào công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn luôn được BHXH Việt Nam xác định là yếu tố then chốt, đi trước đón đầu nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc triển khai vận hành các hệ thống phần mềm quản lý, điều hành của Ngành đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, thủ tục cho người tham gia, đơn vị và DN khi giao dịch với cơ quan BHXH. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT; hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia làm tiền đề quản lý, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm;… Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội nghị, các điểm cầu đã cùng tập trung chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong các mặt công tác chủ lực như: Thu, phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, cấp mã số BHXH; giải quyết các chế độ, chính sách cho người tham gia; quản lý, sử dụng và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn quỹ BHYT, BHXH; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; thanh tra chuyên ngành đóng;… Theo đó, để thực hiện tốt các mặt nhiệm vụ công tác 6 tháng năm 2018, đại diện các ban nghiệp vụ có liên quan của BHXH Việt Nam cũng đã trực tiếp đưa ra những hướng dẫn, đề xuất cụ thể, xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại cho BHXH các địa phương ngay tại Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn đề nghị, BHXH Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện trong công tác phối hợp thực hiện chi trả BHXH, tiến tới triển khai chi trả điện tử; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc kết nối thông tin giữa cơ quan BHXH, Trung tâm Giới thiệu việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) và Bưu điệm nhằm triển khai công tác chi trả chế độ BH thất nghiệp đúng - đủ - kịp thời;… Ông Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, với mạng lưới trên 2.000 xe bưu phát, và 4 toa tàu hỏa của Bưu điện đang di chuyển hàng ngày trên khắp các tỉnh, thành phố cùng hệ thống tem, phong bì được lưu hành trên toàn quốc,… trong thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền về BHXH, BHYT qua các công cụ bưu chính này. Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân đã trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của BHXH Việt Nam trong việc triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ quốc phòng và công an nhân dân trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho các cơ quan này trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, cũng như trong công tác phối hợp triển khai ứng dụng CNTT nhằm sớm hoàn thiện việc liên thông dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa BHXH Việt Nam với BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân. Tiếp tục đấu thầu thuốc tập trung để giảm giá thuốc Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu kết luận Hội nghị. Để triển khai có hiệu quả các mặt công tác chính trị từ nay đến cuối năm 2018, ngoài việc tập trung triển khai các mặt công tác thường xuyên và trọng tâm đã được đặt ra trong kế hoạch, phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, công tác thu, phát triển đối tượng tham gia vẫn luôn là nhiệm vụ “cốt lõi” của Ngành, các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các giải pháp sáng tạo, linh hoạt hơn nữa để hoàn thành các mặt công tác này. Với thực trạng còn “khoảng trống” của 300.000 DN chưa tham gia BHXH bắt buộc. Ban Thu có văn bản hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp số liệu về số DN này với số liệu về số lao động cụ thể của từng DN để có biện pháp đốc thu, phát triển đối tượng tham gia trong thời gian sớm nhất. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc cũng đặc biệt nhấn mạnh, riêng đối với công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, các địa phương phải tăng cường công tác thống kê danh sách nợ và đốc thu kịp thời theo từng tháng. Bởi, đơn cử với các DN có số nợ hàng tháng lớn, nếu để số nợ qua 2-3 tháng thì số tiền nợ là rất lớn, khả năng cân đối trả nợ của DN cho cơ quan BHXH càng khó khăn. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của BHXH Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện bộ quy tắc, quy trình giám định; từng bước phân cấp, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực BHYT; thường xuyên lắng nghe ý kiến phản hồi nhằm có thông tin xử lý kịp thời; tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ làm công tác giám định; khi phát hiện các trường hợp trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT phải có cơ chế báo cáo, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); tăng cường công tác giám định chuyên đề và thanh tra đột xuất với các địa phương có dấu hiệu bất thường lớn; tiếp tục đấu thầu tập trung để giảm giá thuốc. Đặc biệt, các tỉnh cần chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT để có những chỉ đạo kịp thời./.

B.A.T