Nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

17/07/2018 08:38 AM


Trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã luôn nỗ lực vì mục tiêu an sinh xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đáng chú ý là trên chặng đường đó, Ngành đã luôn nhận được sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan báo chí truyền thông – Đó là phát biểu của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh với phóng viên bên thềm ngày báo chí cách mạng Việt Nam…

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh.

PV: Trước tiên, xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Ngành BHXH Việt Nam trong thời gian qua? Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh: Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, sự phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng, sự nỗ lực, chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành, BHXH Việt Nam đã luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, trong năm 2017 vừa qua và 05 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành tiếp tục có những bứt phá và đạt được một số kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Thứ nhất, diện bao phủ BHXH và BHYT ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, đã có trên 81 triệu người tham gia BHYT, đạt khoảng 86% dân số cả nước, vượt 04% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; tăng 20% so tỷ lệ bao phủ cách đây 05 năm và tiến ngày càng gần đến mục tiêu đạt 90% vào năm 2020. Số tham gia BHXH đạt khoảng 13,8 triệu người, chiếm khoảng 27% lực lượng lao động. Những tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu này tiếp tục xu thế mở rộng và phát triển. Thứ hai, công tác cải cách thủ tục hành chính BHXH, BHYT tiếp tục được triển khai quyết liệt và bước đầu đạt kết quả quan trọng. Số thủ tục hành chính giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới  (Word Bank), lần đầu tiên chỉ số về nộp thuế và BHXH tại Việt Nam nằm trong ASEAN 4, tăng 81 bậc so với năm 2017 và đạt vị trí thứ 86/190 (năm trước xếp ở vị trí 167). Thứ ba, hệ thống công nghệ thông tin quản lý của Ngành BHXH được xây dựng đồng bộ, hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý đóng, hưởng và tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, ngành BHXH đã kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với khoảng 13.000 cơ sở y tế, cơ bản đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ khám chữa bệnh và giám định, thanh toán BHYT; Thực hiện giao dịch điện tử là trên 236 nghìn đơn vị, doanh nghiệp (chiếm trên 90% doanh nghiệp, đơn vị tham gia); hoàn thành tin học hóa việc quản lý và lưu trữ đối với 4,5 triệu hồ sơ hưởng BHXH. Năm 2017, BHXH Việt Nam được ghi nhận và xếp thứ 2/20 trong số các bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 18 bậc so với năm 2016. Thứ tư, thực hiện chi trả, giải quyết chế độ kịp thời, an toàn và đúng quy định cho hàng triệu người tham gia BHXH, BHYT. Riêng trong năm 2017, ngành BHXH đã chi trả cho khoảng 170 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT và gần 10 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH. PV: Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã xem xét Đề án và nhất trí ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, ngành BHXH Việt Nam sẽ có những đổi mới, nỗ lực và bứt phá như thế nào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ giao, thưa Phó Tổng Giám đốc? PTGĐ Đào Việt Ánh: Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân và toàn xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết liệt, đồng bộ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Với trách nhiệm được giao, Ngành BHXH sẽ căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và tình hình thực tế để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thể, xây dựng chiến lược và kế hoạch hàng năm, trong đó triển khai một số nhóm nhiệm vụ sau: Một là, tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH nhằm hiện thực hóa Nghị quyết. Qua thực tế hơn 20 năm được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam hiểu rất rõ về những khó khăn, vướng mắc, cũng như là mong muốn của người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, Ngành sẽ chủ động, tích cực tham gia với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật BHXH, cụ thể hoá Nghị quyết của BCH Trung ương, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội trong từng giai đoạn. Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH đến mọi người lao động. Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH là giải pháp đầu tiên trong nhóm 05 nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, thực tiễn hơn 20 năm triển khai thực hiện chính sách BHXH cho thấy, khi nào người dân, người lao động hiểu rõ tầm quan trọng, thấy được lợi ích của chính sách và chủ động tham gia thì thu được rất nhiều kết quả. Vì vậy, ngành BHXH sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương để công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH được tiến hành một cách đồng bộ hơn, khoa học hơn và bài bản hơn. Gắn kết chặt chẽ hơn công tác tuyên truyền với hiệu quả, kết quả đạt được. Ưu tiên tuyên truyền trên các kênh có tác động xã hội lớn; đồng thời, chú trọng tuyên truyền đến những đối tượng tiềm năng nhưng kết quả tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền cần đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền mục tiêu an sinh xã hội bền vững và lâu dài trong cải cách chính sách BHXH. Ba là, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hơn nữa năng lực và chất lượng phục vụ của ngành BHXH, trong đó, tiếp tục ưu tiên cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ BHXH. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các Bộ, ngành liên quan, tạo tiền đề để giảm thủ tục hành chính. Thực hiện giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, tới tất cả tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách. Trong quá trình tổ chức thực hiện, lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là chỉ tiêu đánh giá chất lượng phục vụ. BHXH Việt Nam định kỳ tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí. PV: Công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT những năm qua được đánh giá là rất thành công. Để chính sách BHXH đi vào cuộc sống, xin Phó Tổng Giám đốc cho biết, công tác phối hợp này sẽ được tăng cường, đẩy mạnh như thế nào trong thời gian tới? PTGĐ Đào Việt Ánh: Trước hết phải nói rằng, kết quả đạt được của ngành BHXH trong thời gian qua là có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan truyền thông báo chí. Một mặt, ngành BHXH đã chủ động hơn trong công tác tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí. Mặt khác, lĩnh vực BHXH, BHYT nói riêng, an sinh xã hội nói chung ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và cơ quan thông tấn báo chí. Vì vậy, công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với cơ quan thông tấn báo chí trong những năm vừa qua đã chặt chẽ và hiệu quả: Độ bao phủ rộng hơn; tần suất thường xuyên hơn; hình thức tuyên truyền đa dạng; nội dung tuyên truyền phong phú, đi vào chiều sâu, đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, đã chú trọng nhiều đến các nhóm đối tượng chuyên biệt... Trong thời gian tới, cơ quan BHXH sẽ chủ động hơn nữa trong công tác cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí; bên cạnh việc cung cấp thông tin về chính sách, chế độ mới, cần thông tin đầy đủ cả kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế để nhân dân hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng chính sách, cùng ngành. Đối với cơ quan thông tấn báo chí, tôi mong muốn phản ánh nhiều hơn về điển hình tốt, cách làm hiệu quả, kết quả đạt được để nhân dân thấy được tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, BHXH của Đảng và Nhà nước cũng như nghĩa vụ tham gia của mình; đồng thời, tôi cũng mong muốn, cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục nắm bắt, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cũng như các vụ việc tiêu cực, các thủ đoạn trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT để toàn xã hội lên án cũng như qua đó giúp ngành BHXH chúng tôi hoàn thiện các chính sách, biện pháp để công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và toàn xã hội./. Xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Giám đốc!