Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố thay thế 09 thủ tục hành chính

09/08/2018 08:01 AM


Ngày 15/6/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 772/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Quyết định công bố 09 TTHC thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, thay thế Quyết định 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 của BHXH Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay thế 09 thủ tục hành chính bằng 05 thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Cụ thể: Một là: thay thế 04 thủ tục gồm: Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng; Truy thu BHXH, BHYT, BHTN; Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc thành 01 thủ tục là Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Hai là: thay thế 02 thủ tục gồm Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT thành 01 thủ tục là Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT. Ba là: thay thế 02 thủ tục gồm thủ tục Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995 và thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thành 01 thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Bốn là: thay thế thủ tục Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bằng thủ tục Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Như vậy, số thủ tục hành chính mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm, đơn giản hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành đã giảm từ 33 xuống còn 28 thủ tục, qua đó tiếp tục đánh dấu bước cải cách mạnh mẽ của ngành bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm.

 Bích Hoa - Phòng tiếp nhận& Trả KQTTHC

  • TIN BÀI LIÊN QUAN