Hội nghị ASSA 36: Vinh danh thành tựu của các tổ chức thành viên

18/09/2019 09:42 AM


Trong khuôn khổ Hội nghị ASSA 36, sáng 17/9, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh- Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 đã chủ trì Lễ trao giải thưởng ASSA năm 2019. Tại sự kiện này, BHXH Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng về “Đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Tại Lễ trao giải lần này, có 6 hạng mục giải thưởng ấn tượng được trao cho 18 tổ chức thành viên, nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp tích cực của các tổ chức vào sự thành công chung của ASSA. [caption id="attachment_8128" align="aligncenter" width="550"] Đại diện BHXH Việt Nam nhận giải thưởng[/caption] BHXH Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng về cải cách TTHC với Dự án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Dự án đã nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành cũng như tạo sự thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong việc giao dịch, thực hiện các TTHC với cơ quan BHXH. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, BHXH Việt Nam luôn tập trung mọi nguồn lực cho công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC gắn với ứng dụng CNTT trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc rà soát: Hạn chế tối đa việc khai báo của cá nhân, tổ chức; tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin trong hệ thống BHXH và với cơ quan nhà nước có liên quan; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về chính sách pháp luật và các nội dung cải cách… Với một loạt các giải pháp nhằm nỗ lực đẩy mạnh cải cách TTHC, BHXH Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng như: Giảm trên 70% số lượng, từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 28 thủ tục (năm 2017); đến tháng 5/2019 còn 27 thủ tục. Nhiều thủ tục giảm là kết quả của đối thoại chính sách và bất hợp lý khi triển khai trên thực tế. Về thành phần hồ sơ, tiêu thức, quy trình thao tác thực hiện TTHC: Giai đoạn 2014-2015 đã giảm 56% số lượng hồ sơ... Giai đoạn 2018 đến nay đã giảm thêm 24% số biểu mẫu; 29% tiêu thức; 12% quy trình thao tác thực hiện và 49% thành phần hồ sơ. Về số giờ thực hiện TTHC: Theo đánh giá của WB, đã giảm số giờ thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp từ 335 giờ (năm 2015) xuống còn 147 giờ (năm 2018). [caption id="attachment_8129" align="aligncenter" width="550"] Các tổ chức thành viên nhận giải[/caption] Về ứng dụng CNTT: BHXH Việt Nam đã tăng 18 bậc so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng chung của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công. Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC: Đã chủ động thay đổi các hình thức tiếp nhận hồ sơ phù hợp với yêu cầu của xã hội như thực hiện qua giao dịch điện tử, giao dịch tại trụ sở cơ quan BHXH, giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí chuyển phát hồ sơ). Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Đã cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 27 TTHC. Về kết nối, chia sẻ dữ liệu với bộ, ngành liên quan: Đã thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế để chia sẻ các thông tin về doanh nghiệp; với Bộ Y tế và các cơ sở KCB để sử dụng Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT; với Bộ Tư pháp trong việc cung cấp thông tin đăng ký kê khai và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; thông tin về khai tử khi đối tượng hưởng chế độ từ trần...

BBT