BHXH tỉnh Yên Bái: Phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

01/04/2020 04:25 PM


Tính đến hết tháng 2/2020 toàn tỉnh Yên Bái có 38.408 đối tượng được hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng. Trong đó có 31.530 đối tượng hưởng lương hưu và 6.878 hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng; có 804 hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, chi qua ATM 503. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 5.364 người đăng ký chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM; đến nay có 594 được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, thì có 397 người chi trả qua ATM.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngảy 27/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai thực hiện tốt Công văn 972/BHXH-TCKT ngày 25 /3/ 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 của BHXH Việt Nam về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm chung tay chống dịch covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai nội dung các văn bản của Chính phủ và văn bản của BHXH Việt Nam đến tất cả đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh đề ra phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng 2 tháng (tháng 4 và tháng 5) từ ngày 16/4/2020 đến ngày 25/5/2020.

Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện truyền thông cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng chống dịch.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại Bưu điện thành phố Yên bái

Đối với người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú được Bưu điện đến tận nhà chi trả.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra việc tổ chức chi trả của cơ quan Bưu điện; phối hợp xử lý, giải quyết, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ./.

Mai Hiên