Yên Bái: Chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4+5/2020 tại nhà cho đối tượng thụ hưởng

03/04/2020 10:55 AM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngảy 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Công văn 972/BHXH-TCKT ngày 25 /3/ 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 của BHXH Việt Nam về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid -19 trong đợt cao điểm, cấp bách. Ngày 02 tháng 4 Năm 2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục  ban hành công văn số 402/BHXH-KHTC bổ sung, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH ( tháng 4, 5/2020) đến tận nhà đối tượng thụ hưởng.

 Theo đó, phương án chi trả được thực hiện cụ thể: BHXH tỉnh cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 và chuyển dữ liệu danh sách chi trả cho Bưu điện vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 và thời gian chi trả tận nhà từ ngày 16/4/2020 đến ngày 25/5/2020.

Đối với người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM:  thì thực hiện đầy đủ tháng 4 và tháng 5/2020 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người được hưởng theo đúng quy định hiện hành.

Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà (theo địa chỉ người hưởng) cho người có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng. Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của cơ quan Bưu điện khi người hưởng đã đăng ký trực tiếp với cơ quan Bưu điện.

Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà, hoặc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

Căn cứ vào số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, số tiền chi trả, Bưu điện tỉnh xây dựng các tuyến phát, lịch phát phù hợp, liên hệ với người được hưởng để xác nhận thời gian chi trả, trước khi đến chi trả; cung cấp số điện thoại hoặc ứng dụng đăng ký để người dân đăng ký nhận tiền tại Bưu cục khi có yêu cầu, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đến người hưởng sớm nhất có thể; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các điều kiện an toàn tiền mặt, an toàn cho người hưởng và cho cán bộ chi trả. Chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo yêu cầu của Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 ở địa phương.

Theo đó, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan truyền thông và ngành Bưu điện ở địa phương tuyên truyền cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH biết về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả để người hưởng biết, nâng cao ý thức của người hưởng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng trong thời gian cấp bách phòng, chống dịch Covid -19.

BHXH tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra việc tổ chức chi trả của cơ quan Bưu điện; phối hợp xử lý, giải quyết, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ./.

(Theo số liệu thống kê, hết tháng 2/2020 toàn tỉnh có 38.408 đối tượng được hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng. Trong đó có 31.530 đối tượng hưởng lương hưu và 6.878 hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng; có 804 hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, chi qua ATM 503. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 5.364 người đăng ký chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM; đến nay có 594 được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, thì có 397 người chi trả qua ATM.)

Mai Hiên

  • TIN BÀI LIÊN QUAN